Ders Adı Müzik Biliminde Yöntem II
Ders Kodu MUZ-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cenk CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları müzikbilimsel çalışmanın aşamaları. müzikbilimsel çalışmada örnekleme. müzikbilimsel çalışmada nicel ve nitel çalışmalar. müzikbilimsel çalışmada araştırma yöntemleri. müzikbilimsel çalışmada literatür. müzikbilimsel çalışmada arşiv kullanımı ve müzik arşivleri. müzikbilimsel çalışmada raporlaştırma ve farklı yazı türleri hakkında bilgilenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği müzikbilimsel çalışmanın aşamaları. müzikbilimsel çalışmada örnekleme. müzikbilimsel çalışmada nicel ve nitel çalışmalar. müzikbilimsel çalışmada araştırma yöntemleri. müzikbilimsel çalışmada literatür. müzikbilimsel çalışmada arşiv kullanımı ve müzik arşivleri. müzikbilimsel çalışmada raporlaştırma ve farklı yazı türleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri müzikbilimsel çalışmanın aşamaları. müzikbilimsel çalışmada örnekleme. müzikbilimsel çalışmada nicel ve nitel çalışmalar. müzikbilimsel çalışmada araştırma yöntemleri. müzikbilimsel çalışmada literatür. müzikbilimsel çalışmada arşiv kullanımı ve müzik arşivleri. müzikbilimsel çalışmada raporlaştırma ve farklı yazı türleri hakkında bilgi vermek.
Dersin Amacı müzikbilimsel araştırmanın temel aşamaları ve yöntemleri hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 müzikbilimsel çalışmanın aşamaları.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
2 müzikbilimsel çalışmada örnekleme.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
3 müzikbilimsel çalışmada örnekleme.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
4 müzikbilimsel çalışmada örnekleme.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
5 müzikbilimsel çalışmada nicel ve nitel çalışmalar.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
6 müzikbilimsel çalışmada nicel ve nitel çalışmalar.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
7 müzikbilimsel çalışmada nicel ve nitel çalışmalar.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
8 müzikbilimsel çalışmada araştırma yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
9 müzikbilimsel çalışmada literatür.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
10 müzikbilimsel çalışmada literatür.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
11 müzikbilimsel çalışmada arşiv kullanımı ve müzik arşivleri.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
12 müzikbilimsel çalışmada arşiv kullanımı ve müzik arşivleri.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
13 müzikbilimsel çalışmada raporlaştırma ve farklı yazı türleri.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
14 müzikbilimsel çalışmada raporlaştırma ve farklı yazı türleri.
  Ön Hazırlık: Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 5
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 2
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 2
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 5
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 1
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 5
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 5
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 5
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 5
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 5
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 5
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 5
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 1
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 5
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav 1 final sınavı
Materyal Diğer Karahasanoğlu, S., Yavuz, E. D., 'Müzikte Araştırma Yöntemleri', İTÜ TMDK yayınları 7,2015.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)