Ders Adı Müzik Antropolojisi
Ders Kodu MUZ-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cenk CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları antropoloji ve müzikoloji ilişkisi hakkında bilgilenmek, müzik antropolojisini detaylı şekilde tanımlayabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Antropolojinin müzik bilim ile olan bağlantıları, müzik antropolojisinin ilkeleri, kültür müzik ilişkisi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri antropoloji ve müzikoloji ilişkisini sosyo kültürel sistemin bileşenleri üzerinden örneklendirerek bilgilenme sağlamak.
Dersin Amacı Antropolojinin müzik bilim ile olan bağlantıları, müzik antropolojisinin ilkeleri, kültür müzik ilişkisi konusunda bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Antropoloji’nin, müzikoloji ile olan bağlantıları
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
2 Kültürel Antropoloji ve kültür kuramlarının müzik ile ilişkilendirilmesine giriş
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
3 Maddi ve maddi olmayan kültür ürünlerinin üretim aktarım ve tüketimlerinin müziksel unsurlarla olan bağlantıları
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
4 Etno-müzikoloji’nin tanımı, bu alanda farklı çalışmalar yapmış olan ilk önemli antropologlar ve çalışmaları
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
5 Etno-müzikoloji alanında farklı çalışmalar yapmış ilk önemli antropologlar ve çalışmaları
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
6 Sosyo kültürel sistem ve müzik ilişkisi
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
7 Dil ve müzik ilişkisi, farklı kültürler üzerinden örneklendirilmesi
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
8 Dil ve müzik ilişkisi, farklı kültürler üzerinden örneklendirilmesi
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
9 Dans ve müzik ilişkisi, farklı kültürler üzerinden örneklendirilmesi
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
10 Dans ve müzik ilişkisi, farklı kültürler üzerinden örneklendirilmesi
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
11 Farklı toplumlarda müzik eğitimi
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
12 Ritüel müzik ilişkisi, farklı kültürler üzerinden örneklendirilmesi
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
13 Modern toplumlarda popüler kültür nesneleri ve müziğin üretim aktarım ve tüketim süreçleri
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
14 Modern toplumlarda popüler kültür nesneleri ve müziğin üretim aktarım ve tüketim süreçleri
  Ön Hazırlık: Merriam, Alan & Valerie P. “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 2
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 5
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 3
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 3
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 1
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 5
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 5
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 1
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 5
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 4
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 5
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 5
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 1
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 5
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav 1 final sınavı
Materyal Diğer Merriam, Alan P.,Merriam Valerie “The Anthropology of Music”, Northwestern University Press, 1964. Kaplan , Ayten “Kültürel Müzikoloji” Bağlam Yayınları / Müzik Bilimleri Dizisi, İstanbul,2005
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)