Ders Adı Armoni I
Ders Kodu MUZ-227
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Müziksel Algılama – I, II derslerinde öğrenciye kazandırılmış olan dizi , tonalite bilgisi, aralık bilgilerinin devamı olarak bu Armoni dersinde Akor Bilgisi, geleneksel (klasik) armoniye geçiş , ana basamak akorları olan tonik / sudominant / dominant akor bağlantıları, dar ( piyano ) ve geniş ( soprano, alto, tenor, bas ) serimdeki armonileme çalışmaları, yan basamak akorları olan sudominant paraleli, dominant paraleli, tonik paraleli konuları ile akora yabancı sesler olan ( geçit / işleme / öncü ) konuların öğrenciye kazandırılması. Bu konuların devamı niteliğinde olan alterasyon ve modülasyon konularının verilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Dizi , tonalite bilgisi, aralık bilgilerinin devamı olarak bu Armoni dersinde Akor Bilgisine sahip olabilme. Geleneksel (klasik) armonideki ana basamak akorları olan tonik / sudominant / dominant akor bağlantılarını anlayabilme. Dar ( piyano ) ve geniş ( soprano, alto, tenor, bas ) serimdeki armonileme çalışmalarını yapabilme. Yan basamak akorları olan sudominant paraleli, dominant paraleli, tonik paraleli konuları ile akora yabancı sesler olan ( geçit / işleme / öncü ) konularını anlayabilme. Alterasyon ve modülasyon konularını çözümleyebilme.
Dersin Amacı bu derste Akor Bilgisi, geleneksel (klasik) armoniye geçiş , ana basamak akorları olan tonik / sudominant / dominant akor bağlantıları, dar ( piyano ) ve geniş ( soprano, alto, tenor, bas ) serimdeki armonileme çalışmaları, yan basamak akorları olan sudominant paraleli, dominant paraleli, tonik paraleli konuları ile akora yabancı sesler olan ( geçit / işleme / öncü ) konuların öğrenciye kazandırılması. Bu konuların devamı niteliğinde olan alterasyon ve modülasyon konularının verilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Aralıklar ( intervals ) konusu’nun yeniden gözden geçirilmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
2 Barok dönemde kullanılan şifreli bas yöntemi hakkında tarihsel bilgilerin verilmesi. Tonalite ve akorlar hakkında genel bilgilerin verilmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
3 Majör tonalitedeki tonik ( I ) , sudominant ( IV ) , dominant ( V ) dereceleri hakkında bilgilerin verilmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
4 Ortak sesi olan dereceler ( I-IV , I-V ) ve bağlantıları hakkında bilgi verilmesi. Dar konum çok seslendirilmesi hakkında bilgilerin verilmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
5 Aralarında ortak sesi olmayan dereceler hakkında bilgilerin verilmesi. ( IV-V )
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
6 Plagal Kadans ( I-IV-I ) ile Otantik Kadans ( I-V-I ) bağlanışları hakkında bilgilerin verilmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
7 Plagal ve otantik kadanslarına ilişkin ödevlerin piyano üzerinde uygulanış örneklerinin verilmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
8 Yedi haftalık işlenen konuların genel tekrarının yapılması.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
9 Tam Kadans bağlanışı hakkında teorik bilgilerin verilmesi. ( I-IV-V-I ) 3 ( ikinci çevrim ) , 5 ( Kök = temel ), 8 li ( birinci çevrim )
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
10 Do Majör tonalitesi içinde gerçekleşen plagal,otantik ve tam kadansa ilişkin ödevlerin piyano üzerinde uygulanış örneklerinin verilmesi
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
11 Majör ve minör tonalitede bulunan dereceler hakkında bilgilerin aktarılması. ( II = Sudominant paraleli , III = Dominant paraleli, VI = tonik paraleli , VII = yeden -5 ‘ li akorları )
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
12 Marş armoni işleyiş mantığının anlatılması. La minör tonalitesi içinde teorik çalışmaların verilmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
13 La minör tonunda gerçekleşen marş armoni akor bağlantılarının, piyano üzerinde uygulama örneklerinin verilmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
14 13 haftalık işlenen konuların Final Sınavı öncesi genel tekrarının yapılması.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Armoni, Nurhan CANGAL Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)