Ders Adı Armoni II
Ders Kodu MUZ-228
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Akor bağlantıları konusunda bilgi sahibi olmak. Klasik armoninin temel ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmak. Alterasyon ve modulasyon konularında bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Klasik armoninin temel ilkeleri , alterasyon ve modulasyon konularında çalışmalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Klasik armoninin temel kuralları, akor bağlantıları, alterasyon ve modülasyon konularında bilgi birikimi sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Geniş serim ( KORO ) yazımı tekniği bilgisinin verilmesi. Soprano, alto , tenor ve bas ses gruplarının register ( ses sınırları ) anlatılması.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
2 Tam kadans konusunun geniş serimde uygulama konusunun anlatılması. ( I, IV, V ,I ) Soprano-Alto partileri ile Tenor-Bas partileri arasındaki kuralların anlatılması.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
3 Akorlara yabancı ses olan geçit ses ve işleme ses hakkında bilgilerin verilmesi. “ Der Erste Bach “ piyano albümündeki formlar üzerinde geçit ve işleme seslerinin araştırılması ve örneklerle konunun kavratılması.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
4 Şifreli bas yöntemi ile Sol Majör ve mi minör tonlarında geniş serim çalışmaları.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
5 Solo ezgisi verilen bir partinin altına dört sesli partisyon oluşturma çalışmaları.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
6 Dört sesli bir partisyon üzerine solo ezgi yaratımı çalışmaları.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
7 Vize sınavı öncesi konuların ölçme-değerlendirme açısından irdelenmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
8 Popüler müzik türlerinde (Jazz, Pop, New Age v.b. ) kullanılan armoniye ilişkin genel yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
9 Birinci çevrim ( 6 ) lı akoru konusunun işlenmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
10 Birinci çevrim ( 6 ) lı akoru konusunun işlenmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
11 Bas partisi verildikten sonra , şifreli basların bulunma çalışmaları.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
12 Ezginin ( soprano partisinin ) armonilenmesi çalışmaları.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
13 Popüler müzik türündeki ( Jazz, pop, New Age v.b. ) ezgilerin içinde yazılmış olan orijinal akorların çözümlenmesi.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
14 Final Sınavı öncesi genel tekrarın yapılması.
  Ön Hazırlık: • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music- 1998 by Barrie NETTLES
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 5 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 5 4 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 64    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar • Armoni, Nurhan CANGAL • Harmony I, Berklee College of Music -1998 by Barrie NETTLES
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)