Ders Adı Müzik Felsefesi-II
Ders Kodu MUZ-234
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 2-Hamdi BRAVO
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrencinin, -Felsefe tarihi içindeki belli başlı estetik görüşlerini öğrenip aktarabilmesi -Ustalık (tekhne) olarak sanat ile yaratıcılık olarak sanatın farkını görmesi -Sanata Felsefeyle bakmanın sağladığı olanakları görebilmesi -Çeşitli sanat görüşleri arasındaki farklılıklarla başa çıkabilme olanaklarını görmesi, -Sanatla ve sanat eserleriyle ilgili tartışmaları kavrayabilmesi ve bunlara katılabilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sanat felsefesine ait temel konular, problemler ve kuramlar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri I. Sanat Felsefesinin konusu olarak sanatın neliği; II. Neliği araştırmanın ne olduğu; III. Estetik ile Sanat Felsefesinin farkı; Sanatın neliği ve güzelliğin neliği; IV. Seyircinin Bakış açısı ile Sanatın neliğini araştıranın bakış açısı; V. Ustalık olarak sanat, yaratıcılık olarak sanat; VI. Sanat dallarına özgü olan ve sanata özgü olan (Resme, Heykele, Fotoğraf Sanatına, Edebiyata vb. sanat dallarına özgü olan ile sanata özgü olan); VII. Sanatın değerlerle (insanın insana özgü olanaklarıyla) ilişkisi; VIII. Felsefe tarihindeki belli başlı sanat görüşleri IX. Günümüz sanat teorilerinin durumu.
Dersin Amacı Sanat felsefesi ve estetik alanlarına ait temel konular, problemler ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Tanışma. Dersin içeriği ve planı hakkında bilgi verme.
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
2 Sanatı “gerçeklik”le ilişkisinde anlayan sanat kuramları: Platon’un sanat görüşü
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
3 Aristoteles’in sanat görüşü
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
4 Plekhanov’un sanat görüşü
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
5 Toplumcu gerçekçiliğin sanat anlayışı
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
6 Sanatı “sanatçı” merkezinde anlayan sanat kuramları: Romantizm
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
7 Psikanalitik yaklaşım
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
8 Psikanalitik yaklaşım
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
9 Sanatı “sanat eseri” merkezinde anlayan sanat kuramları: Rus Biçimciliği
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
10 Yapısalcılık
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
11 Sanatı “alımlayıcı” merkezinde anlayan sanat kuramları: Duygusal Etki Kuramı
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
12 Alımlama Estetiği Kuramı
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
13 Feminist Estetik Kuramı
  Ön Hazırlık: Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
14 Genel Tekrar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 90    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Estetik Nedir?, Marc Jimenez; Estetiğe Giriş, Dabney Townsend; Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, Berna Moran.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 Vize 1 Final Sınavı
Materyal Diğer Platon, Şölen, Remzi Kitabevi. Aristoteles, Poetika, Remzi Kitabevi. İoanna Kuçuradi, Sanata Felsefeyle Bakmak, Şiir-Tiyatro Yayınları, Ankara, 1979. Abdullah Kaygı, Edebiyat ve Varlık, Kebikeç Yayınları, Ankara, 1. baskı, 1995. 2. Baskı, 1998.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)