Ders Adı Akustik Analizlerİ
Ders Kodu MUZ-235
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 5-Uğur ÖZEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Akustik kavramının temel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ses ve sesin temel özellikleri konusunda detaylı bilgiye sahip olmak Akustik yalıtımın temel özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak müzik ile ilgili farklı mekanların akustik özelikleri konusunda bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Akustik kavramı, sesin farklı özellikleri, müzik ile ilgili mekanların akustik yapıları,akustik yalıtım konusunda çalışmalar yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Akustik kavramı, sesin farklı özellikleri, müzik ile ilgili mekanların akustik yapıları,akustik yalıtım konusunda bilgi sağlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Akustik kavramının tanıtılması
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
2 Ses ve sesin özellikleri
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
3 Frekans kavramı ve ilgili çalışmalar
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
4 Tını kavramı ve ilgili çalışmalar
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
5 Gürlük kavramı ve ilgili çalışmalar
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
6 Sesin yansıması ve ilgili çalışmalar
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
7 Sesin yansıması ve ilgili çalışmalar
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
8 Mekan akustiği ve temel gereksinimler
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
9 Akustik yalıltım kavramı ve farklı amaçlarla yapılandırılmış olan mekanların akustik özellikleri
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
10 Konser salonlarının akustik yapılarının ve akustik uygulamaların farklı örnekler üzerinden incelenmesi
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
11 Konser salonlarının akustik yapılarının ve akustik uygulamaların farklı örnekler üzerinden incelenmesi
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
12 Kayıt stüdyolarının akustik yapılarının ve akustik uygulamaların farklı örnekler üzerinden incelenmesi
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
13 Kayıt stüdyolarının akustik yapılarının ve akustik uygulamaların farklı örnekler üzerinden incelenmesi
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
14 Kayıt stüdyolarının akustik yapılarının ve akustik uygulamaların farklı örnekler üzerinden incelenmesi
  Ön Hazırlık: Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 1
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 3
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 3
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 2
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 3
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 1
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 1
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 1
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 2
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 2
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 3
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 1
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 2
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 1
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 127    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Zeren Ayhan, “müzik fiziği”, pan yayıncılık, 2003
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)