Ders Adı PA Sistemleri
Ders Kodu MUZ-236
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Public Address ( PA ) sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak 2) PA konsolların Giriş ve çıkış birimleri konusunda bilgi sahibi olmak 3) Analog sinyal ile digital sinyal giriş ve çıkış üniteleri arasındaki bağlantı köprüleri hakkında bilgi sahibi olmak 4) Auxiliary + Grup Outs + talkback çıkış ünitilerinin çalışma sistemi hakkında bilgi sahibi olmak 5) Submixer uygulaması hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği PA sistemleri konusunda çalışmalar yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Public Adress ( PA ) Sistemleri, Analog ve dijital Sinyal işlemi, Dijital konsol üzerinde bulunan ses işlemcileri, canlı konser yönetimi konularında bilgi birikimi sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Public Address ( PA ) sistemleri hakkında genel bilgiler
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
2 PA konsolların Giriş ve çıkış birimlerinin genel olarak anlatılması.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
3 PA konsolların Giriş birimlerinden olan ( mikrofon + balanced/unbalanced + line +insert points ) konularının digital konsol YAMAHA O2R96 üzerinde teorik+uygulamalı yaklaşımla anlatılması.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
4 Analog sinyal ile digital sinyal giriş ve çıkış üniteleri arasındaki bağlantı köprüleri hakkında genel bilgilerin verilmesi.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
5 Auxiliary + Grup Outs + talkback çıkış ünitilerinin çalışma sistemi hakkındaki teorik tabanlı uygulamalarının yapılması.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
6 Konsol üzerinde bulunan kanal yerleşim düzeni elemanlarının işlevselliklerinin uygulamalı olarak anlatılması.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
7 İşlenen tüm konuların dijital konsol üzerinde ses kayıt stüdyosu uygulamalarının yapılması.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
8 Analog bir sinyalin konsol üzerindeki ses işlemcileriyle orijinal ses karakterinin oluşturulması.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
9 Harici EQ ( equalizer ) bağlantı durumlarının anlatılması. 20 band sistemi üzerinde yapılandırılmış PHONIC eq cihazı üzerinde mastering çalışmaları.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
10 Konsolların arka panel ünitelerinin tanıtılması.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
11 Submixer uygulaması ile submixing örnek bağlantı ekipman listesi şemalarının verilmesi.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
12 Konser yönetimi hususları ile Monitör ve main ( FOH=Front of house ) , konsolların yerleşimleri, bağlantıları ve yönetimleri konusunun irdelenmesi.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
13 Main konsol uygulamaları ile sahne monitör sistemi uygulamalarına ilişkin örnek yerleşim eylem planlarının anlatılması.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
14 Canlı konser ortamı için gerekli minimum konfügirasyonu.
  Ön Hazırlık: * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 127    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar * ÖNEN, Ufuk “Ses Kayıt ve Müzik Teknolojileri” * Davis Don&Carolyn, “Sound System Engineering”,1997
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)