Ders Adı Türk Müzik Tarihi-I
Ders Kodu MUZ-237
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cenk CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk müziğinin tarihsel süreci hakkında bilgi edinme. Türk müziği türleri, besteci, kuramcı ve müzik eserleri hakkında bilgi sahibi olmak. Türk müzik tarihi içindeki yazılı eserler, işitsel ve görsel kaynakları inceleyerek dönemsel analizini yapabilme yetisi kazanmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk müziğinin tarihsel süreç içerisindeki gelişiminin müzik türleri, besteci, kuramcı ve müzik eserleri hakkında çalışmalar yapmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk müziğinin tarihsel süreç içerisindeki gelişiminin müzik türleri, besteciler, teorisyenler ve müzik eserleri yardımıyla kavratılması
Dersin Amacı Türk müziğinin tarihsel süreç içerisindeki gelişiminin müzik türleri, besteciler, teorisyenler ve müzik eserleri yardımıyla kavratılması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk müzik tarihi çalışmasında öncelikli olarak üzerinde durulacak olan ana başlıkların tanıtılması güncel ve tarihi kaynaklar hakkında genel bilgi
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
2 Türk müzik tarihi güncel ve tarihi kaynaklar hakkında genel bilgi
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
3 Türk müzik tarihi’nin dönemlendirilmesi konusundaki farklı yaklaşımlar, nazariyat ve nota yazımı
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
4 Türk müzik tarihi’nde eğitim, meşk ve türler
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
5 Türk müzik tarihi’nde çalgılar
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
6 XIII. ve XV. yüzyıllar arasında Türk müzik tarihi açısından önem taşıyan kişilikler ve eserleri
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
7 XIII. ve XV. yüzyıllar arasında Türk müzik tarihi açısından önem taşıyan bazı yazılı kaynaklar ve içerikleri
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
8 XV. ve XVIII. yüzyıllar arasında Türk müzik tarihi açısından önem taşıyan kişilikler ve eserleri
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
9 XV. ve XVIII. yüzyıllar arasında Türk müzik tarihi açısından önem taşıyan bazı yazılı kaynaklar ve içerikleri
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
10 XV. ve XVIII. yüzyıllar arasında Türk müzik tarihi açısından önem taşıyan bazı yazılı kaynaklar ve içerikleri
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
11 XVIII. ve XX. yüzyıllar arasında Türk müzik tarihi açısından önem taşıyan kişilikler ve eserleri
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
12 XVIII. ve XX. yüzyıllar arasında Türk müzik tarihi açısından önem taşıyan kişilikler ve eserleri
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
13 XVIII. ve XX. yüzyıllar arasında Türk müzik tarihi açısından önem taşıyan kişilikler ve eserleri
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
14 XX.yüzyıl başından itibaren Türk müziği eğitim kurumları, önemli besteci, ses ve çalgı icracıları
  Ön Hazırlık: Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 2
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 5
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 5
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 2
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 1
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 2
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 2
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 1
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 2
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 3
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 2
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 2
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 1
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 3
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer Behar Cem, Musikiden Müziğe, Yapı Kredi Yayınları,2005 Behar Cem, Zaman, Mekan, Müzik, Afa yayınları, 1992
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)