Ders Adı Türk Müzik Tarihi-II
Ders Kodu MUZ-238
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cenk CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 20. Y.Y VE SONRASI TÜRK MÜZİĞİ HAKKINDA BİLGİLENMEK
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği 20. Y.Y VE SONRASI TÜRK MÜZİĞİNDE TEORİ, İCRA, EĞİTİM VE RADYO TÜRK MÜZİĞİ İLİŞKİLERİ
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 20. Y.Y VE SONRASI TÜRK MÜZİĞİNDE TEORİ, İCRA, EĞİTİM VE RADYO TÜRK MÜZİĞİ İLİŞKİLERİ KONUSUNDA BİLGİ VERMEK
Dersin Amacı 20. Y.Y VE SONRASI TÜRK MÜZİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERMEK
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 20. y.yılın başından 1940lara kadar Türk müziğinde teorik çalışmalar (1)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
2 20. y.yılın başından 1940lara kadar Türk müziğinde teorik çalışmalar (2)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
3 20. y.yılın başından 1940lara kadar Türk müziğinde teorik çalışmalar (3)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
4 20. y.yılın başından 1940lara kadar Türk müziğinde vokal ve çalgısal icra (1)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
5 20. y.yılın başından 1940lara kadar Türk müziğinde vokal ve çalgısal icra (2)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
6 20. y.yılın başından 1940lara kadar Türk müziğinde vokal ve çalgısal icra (3)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
7 1950 sonrası Türk müziği vokal ve enstrumantal icrası (1)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
8 1950 sonrası Türk müziği vokal ve enstrumantal icrası (2)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
9 1950 sonrası Türk müziği vokal ve enstrumantal icrası (4)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
10 1950 sonrası Türk müziği vokal ve enstrumantal icrası(5)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
11 Radyo ve Türk müziği (1)
  Ön Hazırlık: Teoman Yazgan "önce radyo vardı" Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
12 Radyo ve Türk müziği (2)
  Ön Hazırlık: Teoman Yazgan "önce radyo vardı" Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
13 Türk müziği eğitim kurumları (1)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
14 Türk müziği eğitim kurumları (2)
  Ön Hazırlık: Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 2
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 5
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 5
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 2
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 1
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 2
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 2
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 1
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 2
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 3
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 2
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 2
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 1
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 3
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 VİZE SINAVI 1 FİNAL SINAVI
Materyal Diğer Yılmaz Öztuna, Türk musikisi ansiklopedisi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)