Ders Adı Müzik Teorisi Uygulamaları I
Ders Kodu MUZ-243
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Aralık ve akor konuları hakkında bilgi sahibi olmak. 2) Temel akorları duyabilme becerisine sahip olmak 3) Solfej becerisinin gelişmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Solfej ve bona çalışmalarıyla öğrenciyi destekleyerek; müziğin temel teorik bileşenleri konusundaki çalışmaları oluşturma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Aralık ( interval ) ve akor konuları arasındaki bağlantı ve farkları kavrayabilme. Aralık ( interval ) ve akor konuları arasındaki bağlantı ve farkları algılayabilme. Re majör, Si bemol Majör tonlarında dikte çalışmalarını kavrayabilme. Çoksesli yapıyı algılayabilme. Akorların temel=kök konumu ile alternatif akor (aug, m-5, sus. ) duyabilme. İkişerli ve üçerli ölçüler ile Fa açkısını da içeren solfejleri okuyabilme.
Dersin Amacı Aralık ( interval ) ve akor konuları arasındaki bağlantı ve farklarının konusunda çalışmalar. Re majör, Si bemol Majör tonlarında dikte çalışmaları. Çoksesli yapıyı duymaya giriş, Akorların temel=kök konumu ile alternatif akor (aug, m-5, sus. ) duyma çalışmaları. İkişerli ve üçerli ölçüler ile Fa açkısını da içeren solfej okuma çalışmaları.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Polifonik ses sistemi, Akor konusuna giriş.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
2 Üç sesli Akor duyma tekniği ve çalışmaları.(majör+minör kök akorlar)
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
3 Piyano ( dar serim ) armonisinde dikte çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
4 Lavignac IIA metodundaki ilgili 4/4, 6/8 lik ölçülerdeki solfejlere başlangıç
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
5 Lavignac IIA metodundaki ilgili 4/4, 6/8 lik ölçülerdeki solfejlere başlangıç.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
6 Majör, minör kök akor duyma çalışmalarına ek olarak, M+5(aug), m-5 akorlarının verilmesi.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
7 İki sesli yapıdaki dikte çalışmalarına örneklerle giriş.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
8 Envansiyon ve kanon yapılarında olan solfejlere başlangıç.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
9 Bona çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
10 Tam kadans ( I, IV, V ) yapısını içeren piyano dikte çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
11 Re major and Si bemol majör tonlarda dikte çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
12 Lavignac IIA da bulunan Fa açkısı’nı içeren Solfej çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
13 Üç sesli akorlara ek olarak Sus. Tipindeki akor duyma çalışmaları
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
14 Üç sesli akorlara ek olarak Sus. Tipindeki akor duyma çalışmaları
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC P. BONA kitabı, Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram, Ülkü ÖZGÜR, Salih AYDOĞAN
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)