Ders Adı Müzik Teorisi Uygulamaları II
Ders Kodu MUZ-244
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Tonal-modal farkı konusundaki bilincin yerleşmesi. 2) Dört sesli akorlara yönelik bilişsel ve duyuşsal davranışları kendinde buluşturma 3) Dikte becerisinin gelişmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
MUZ-243 *3 -
Dersin İçeriği dersin amaçlarına yönelik pratik ve teorik etkinliklerin gerçekleştirilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Tonal ve modal farkı konusundaki bilincin oluşturulması, dört sesli akorlara yönelik bilişsel ve duyuşsal davranışların kazandırılması, dikte becerisinin geliştirilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dört sesli akor yapılarına yaklaşım ve bilişsel davranışların kazandırılması.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
2 Dört sesli akorların duyuşsal davranışlarına yönelik yaklaşımlar.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
3 Sol minör tonundaki dikte çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
4 Sol minör tonundaki solfej parçalarına yaklaşım.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
5 Tonal ve modal yapıdaki ezgilerin karşılaştırılması.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
6 Kilise modları’nın tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
7 Tonal, modal ve atonal ezgilerin karşılaştırılması.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
8 Poly ritm öğesindeki bona çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
9 Si minör tonundaki dikte çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
10 Lavignac IIA da bulunan Sol açkısı ve fa açkısını içeren solfej çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
11 Envansiyon ve füg formlarındaki ezgi yapısı ile bu formların gösterilmesi.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
12 Müziksel İşitme Okuma Eğitimi ve Kuram kitabında dominant akor konularını içeren alt başlıkların aktarılması
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
13 Öğrencilerin piyano derslerinde çalışmakta oldukları tonal eserlerin, modülasyonlarının yapılması.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
14 Öğrencilerin piyano derslerinde çalışmakta oldukları tonal eserlerin, modülasyonlarının yapılması.
  Ön Hazırlık: Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Dannhauser-Des Solfeges Lavıgnac-IIA, Albert LAVIGNAC Metodo Graduado De Solfeo – Müziksel Yazma Eğitimi ve Ezgi Bankası, Ü.ÖZGÜR,S.AYDOĞAN-
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 ara sınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)