Ders Adı Türk Halk Müziği I
Ders Kodu MUZ-247
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Okt. Çetin KORUK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Türk Halk müziği olgusu konusunda bilgi sahibi olmak 2. Türk Halk Müziğinin ezgi, tartım yapıları, tür bilgisi, çalgı bilgisi bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak 3. Kentsel halk müziği kavramı hakkında bilgi sahibi olmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk Halk Müziğinin temel teorik bileşenleri ve kentsel halk müziği olgusu konularında çalışmalar yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Türk Halk müziği olgusu konusunda bilgi sahibi olmak 2. Türk Halk Müziğinin ezgi, tartım yapıları, tür bilgisi, çalgı bilgisi bileşenleri konusunda bilgi sahibi olmak 3.Kentsel halk müziği kavramı hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin Amacı Türk Halk Müziğinin temel teorik bileşenleri ve kentsel halk müziği olgusu hakkında bilgi birikimi sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Etnomüzikoloji ve Türk Halk Müziği
2 Türk Halk müziği türünün diğer müzik türleri içindeki konumu
3 Türk Halk müziği türünün oluşumu
4 Halk müziği türünün anonimlik bağlamında incelenmesi
5 Türk halk müziği türünün geleneksel Türk müziği içindeki konumunun tanıtılması
6 Cumhuriyet dönemi öncesinde Türk halk müziği türüne ilişkin gelişmelerin aktarılması
7 Ara sınav
8 Cumhuriyet döneminde Türk halk müziği türüne ilişkin gelişmelerin aktarılması
9 Türk halk müziği türünün başlıca kaynakları
10 Türk Halk Müziğinde yöresellik
11 Türk halk müziğinde başlıca kategoriler
12 Türk halk müziğinde temel terim ve kavramları
13 Türk halk müziğinde usuller
14 Final Sınavı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Örnek, Sedat Veyis “Türk Halk Bilimi”, Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000. Batur, Suat, “Türk Halk Edebiyatı”, Altın Kitapevi, 1998 Tan, Nail, Folklor (Halk Bilimi Genel Bilgiler), 1985
Diğer Kaynaklar "Türk Halk Müziği Genel Bilgileri" Yücel Paşmakçı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)