Ders Adı Alan Araştırma Teknikleri II
Ders Kodu MUZ-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Okt. Çetin KORUK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Alan araştırmasında etik konusunda bilgilenmek. Alan araştırmasında yasallık konusunda bilgilenmek. Alan çalışmasının gereçlerinin belgeliğe teslimi konusunda bilgilenmek. Alan çalışmasının gereçlerini uygun depolama koşulları konusunda bilgilenmek. Alan çalışmasının gereçlerinin künye bilgileri (Kataloglama) konusunda bilgilenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
MUZ-307 *3 -
Dersin İçeriği Alan araştırmasında etik,alan araştırmasında yasallık,alan çalışmasının gereçlerinin belgeliğe teslimi, alan çalışmasının gereçlerini uygun depolama koşulları, alan çalışmasının gereçlerinin künye bilgileri (Kataloglama) konularında çalışmalar yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Alan araştırmasında etik, alan araştırmasında yasallık, alan çalışmasının gereçlerinin belgeliğe teslimi, alan çalışmasının gereçlerini Uygun Depolama koşulları, alan çalışmasının gereçlerinin künye bilgileri (Kataloglama), konularında bilgilenme sağlamak.
Dersin Amacı Alan araştırmasında etik, alan araştırmasında yasallık, alan çalışmasının gereçlerinin belgeliğe teslimi, alan çalışmasının gereçlerini Uygun Depolama koşulları, alan çalışmasının gereçlerinin künye bilgileri (Kataloglama), konularında bilgilenme sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Derlemeciyle ilgili bilgiler.
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
2 Çalışmayla ilgili bilgiler
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
3 Alan araştırmasında etik.
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
4 Alan araştırmasında yasallık.
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
5 Alan çalışmasının gereçlerinin belgeliğe teslimi
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
6 Alan çalışmasının gereçlerini Uygun Depolama koşulları
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
7 Alan çalışmasının gereçlerinin künye bilgileri (Kataloglama)
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
8 Alan çalışmasının gereçlerinin künye bilgileri (Kataloglama)
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
9 Alan araştırması uygulaması
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
10 Alan araştırması uygulaması
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
11 Alan araştırması uygulaması
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
12 Alan araştırması uygulaması
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
13 Alan araştırması uygulaması
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
14 Alan araştırması uygulaması
  Ön Hazırlık: Goldstein, K. S. “Sahada Folklor Derleme Metotları”, Başbakanlık Basımevi, 1977. Alangu Tahir,”Türkiye Folkloru El Kitabı”, Adam Yayınları, 1983 Ay Göktan, “Folklore Giriş”, Pan Yayınları, 1990.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)