Ders Adı Müzik Etnografisi
Ders Kodu MUZ-309
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cenk CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Müzik etnografisinin temel ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmak. Görüşme etkinliğinin temel prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak. Gözlem etkinliğinin temel prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak. Döküman analizinin temel prensipleri konusunda bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Müzik etnografisinin temel ilkeleri, görüşme, gözlem, döküman analizi konularında çalışmalar yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Müzik etnografisinin temel ilkeleri, görüşme, gözlem, döküman analizi konularında bilgi birikimi sağlamak.
Dersin Amacı Müzik etnografisinin temel ilkeleri, görüşme, gözlem, döküman analizi konularında bilgi birikimi sağlamak.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Etnoloji, folklor ve etnografi kavramları
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
2 Etnografik yöntemler ve müzikbilim ilişkisi, müzik etnografisi’nin tanımı
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
3 İlk müzik etnografisi çalışmaları, Müzik etnografisi yöntemlerine giriş
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
4 Müzik etnografisi ve kültürel antropolojinin ilişkisi; Maddi olan ve maddi olmayan kültür ürünlerinin müzik etnografisi ile ilişkisi
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
5 Müzik etnografisinde kayıt yöntemleri.
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
6 Gözlem, örnekleme, örneklemin temsil niteliği
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
7 Soru kağıdı hazırlama yöntemleri, soru kategorileri, soruların sırası, soruların sayısı, soruların formüle edilmesi, düzeltici testler
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
8 Soru kağıdı hazırlama yöntemleri, soru kategorileri, soruların sırası, soruların sayısı, soruların formüle edilmesi, düzeltici testler
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
9 Görüşme, genel olarak görüşme tekniği, görüşme biçimleri, görüşme tekniği, özel görüşme teknikleri, tekrarlanmış görüşmeler, derinlemesine görüşmeler
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
10 Tutumların test edilmesi ve ölçülmesi, test yöntemi
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
11 Katılanın gözlemi, katılan gözlemciler, takım gözlemi
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
12 Sistematik analiz, sistematik analizin ögeleri, sınıflandırmalar ve tipolojiler
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
13 Görüşme yöntemleri, çeşitleri, ve dikkat edilmesi gereken unsurlar
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
14 Görüşme yöntemleri, çeşitleri, ve dikkat edilmesi gereken unsurlar
  Ön Hazırlık: Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 2
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 5
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 3
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 3
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 1
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 5
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 5
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 1
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 5
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 4
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 5
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 5
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 1
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 5
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer Özer Yetkin, ”Müzik Etnografisi Alan Çalışmasında Yöntem ve Teknik” , Dokuz Eylül yayınları, 2002 Barzun,H. “Modern Araştırmacı”, Çakır,Sabri.”Toplumsal Bilimlerde Yeni Yöntem Anlayışı ve Temel Yaklaşımlar” Fakülte yayınevi, 2006
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)