Ders Adı Müzik Teknolojisinde Mikrofonlama
Ders Kodu MUZ-334
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) M.Ruşen Coşkun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Konser v.b. durumlarda doğru mikrofon kullanımını sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mikrofonların Çalışma prensipleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
2 Dinamik, Ribbon, Condenser, Electret-Condonser mikrofon tipleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
3 Mikrofonların özellikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
4 Directional, omnidirectional, unidirectional, Bidirectional mikrofonlar
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
5 Mikrofonlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
6 Uzak, Yakın, Leakage, 3:1 kuralı konuları
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
7 Stereo Mikrofonlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
8 AB, XY, M-S, Blumlein, ORTF, NOS, DIN
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
9 Özel amaçlı mikrofonlar
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
10 Stereo, binaural, Lavalier, Bounary, Boom ve Telsiz mikrofonlar
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
11 Mikrofon Preamplifikatörleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
12 Çalgı mikrofonlama teknikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
13 Çalgı mikrofonlama teknikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
14 Çalgı mikrofonlama teknikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 99    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)