Ders Adı Müzik Teknolojisinde Mikrofonlama
Ders Kodu MUZ-334
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) M.Ruşen Coşkun
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Konser v.b. durumlarda doğru mikrofon kullanımını sağlamak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mikrofonların Çalışma prensipleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
2 Dinamik, Ribbon, Condenser, Electret-Condonser mikrofon tipleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
3 Mikrofonların özellikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
4 Directional, omnidirectional, unidirectional, Bidirectional mikrofonlar
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
5 Mikrofonlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
6 Uzak, Yakın, Leakage, 3:1 kuralı konuları
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
7 Stereo Mikrofonlama Teknikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
8 AB, XY, M-S, Blumlein, ORTF, NOS, DIN
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
9 Özel amaçlı mikrofonlar
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
10 Stereo, binaural, Lavalier, Bounary, Boom ve Telsiz mikrofonlar
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
11 Mikrofon Preamplifikatörleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
12 Çalgı mikrofonlama teknikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
13 Çalgı mikrofonlama teknikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
14 Çalgı mikrofonlama teknikleri
  Ön Hazırlık: ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 99    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu ÖNEN,Ufuk Ses kayıt ve Müzik Teknolojileri
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)