Ders Adı Armoni IV
Ders Kodu MUZ-322
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;  Alterasyonun nasıl yapılacağını kavrayacaklar ve majör tonalitede altçeken-çeken fonksiyonlarında uygulayabilecekler,  Napoliten altılı akorunu kadanslar içerisinde kullanabilecekler,  Modülasyonu tanımlayabilecekler; eser içinde tespit edebilecekler,  Modülasyon çeşitlerini bilecekler, yakın ve uzak tonalitelere modülasyon yapabilecekler,  Yaşam boyu öğrenmenin, kendini yenilemenin gerekliliği bilinciyle; bilgiye erişebilecek, sanat-müzik-bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilecek, eleştirel düşünme becerilerini geliştirebileceklerdir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Derste; alterasyon ve modülasyon ile ilgili çözümlemeler ve armonileme konuları incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çalgı/ses grupları ya da koro/orkestralar için yazılmış/düzenlenmiş eserleri grupla uyumlu olarak seslendirebilecek teknik/müzikal bilgi ve beceriye sahip olabilme
Dersin Amacı Bu derste; bas ve soprano ezgilerinin çok sesli hale getirilmesi, klasik armoni kuralları çerçevesinde akor bağlanışlarının yapılabilmesi, armoni dışı seslerin de kullanılarak melodik ezgiler yaratabilmeye zemin hazırlanması amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Alterasyona sahip örnekler üzerinde çalışma
2 Majörde Altılının Pesleşmesi ve Sudominant (Altçeken) Fonksiyonunda Kullanımına ilişkin örnekler üzerinde çalışma
3 Majörde Altılının Pesleşmesi ve Sudominant (Altçeken) FonksiyonundaKullanımına ilişkin örnekler üzerinde çalışma
4 Majörde Altılının Pesleşmesi ve Dominant (Çeken) Fonksiyonunda Kullanımına ilişkin örnekler üzerinde çalışma
5 Majörde Altılının Pesleşmesi ve Dominant (Çeken) Fonksiyonunda Kullanımına ilişkin örnekler üzerinde çalışma
6 İkilinin Pesleşmesi ve Napoliten Altılı Akorunun Plagal Kadans İçinde Kullanılmasına ait örnekler üzerinde çalışma
7 İkilinin Pesleşmesi ve Napoliten Altılı Akorunun Yarım Otantik Kadans İçinde Kullanılmasına ait örnekler üzerinde çalışma
8 Ara Sınav (Vize)
9 İkilinin Pesleşmesi ve Napoliten Altılı Akorunun Tam Otantik Kadans İçinde Kullanılmasına ait örnekler üzerinde çalışma
10 Modülasyonuna sahip olan örnekler üzerinde çalışma. Modülasyon Çeşitlerine sahip olan örnekler üzerinde çalışma.
11 Yakın Tonalitelere Modülasyon örneklerine sahip formları inceleme.
12 Uzak Tonalitelere Modülasyonlar örneklerine sahip formları inceleme.
13 Bu dersdeki kazanımların; çeşitli formlar içindeki örneklerini inceleme. (J.S.BACH Brandenburg Konçertolarındaki ilgili örnekler)
14 Bu dersdeki kazanımların; çeşitli formlar içindeki örneklerini inceleme. (J.S.BACH Brandenburg Konçertolarındaki ilgili örnekler)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 2 20
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 60
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu CANGAL, Nuran. Armoni, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 1999
Diğer Kaynaklar BENJAMIN, T., HARUIT, M., NILSON, R. Tecniques and Materials of Tonal Music, Haughton Company, Boston, 1986.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)