Ders Adı Müzik Toplulukları IV
Ders Kodu MUZ-324
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders, toplu çalma teknikleri ile alıştırmaları, değişik dönem ve üsluplarda Türk ve Dünya müziğinden eserleri çalma, okul müziği örmeklerini seslendirme, orkestra/oda müziği literatürü ile birlikte müzik yapma yöntem ve tekniklerini kapsar. Toplu çalma becerisi, tempoya uyabilme, diğer grupların seslerini duyup ayırt edebilme, grup çalışmasına uyum sağlayabilme,başka çalgılara ve sese eşlik edebilme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Dersin Amacı Bu derste birlikte çalma, oda müziği yapma, trio, düo, kuartet vb. çalışmalarının yanı sıra, eşlik etme, okul şarkıları düzeyinde çalışmalar yapabilecek bilgiler kazandırma, oda orkestrası ile ilgili, çağdaş Türk müziği ve evrensel müzik eserlerinden bir dağarcık oluşturulması amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dönemde çalınacak eserlerin seçimi. İlk okuma
2 Uygulama :Teknik çalışmalar .Eserlerin çalışılması.
3 Uygulama :Teknik çalışmalar .Eserlerin çalışılması.
4 Uygulama :Teknik çalışmalar .Eserlerin çalışılması.
5 Uygulama: Teknik çalışmalar. Eserlerin Yorumuna ait çalışmalar
6 Uygulama: Teknik çalışmalar. Eserlerin Yorumuna ait çalışmalar
7 Uygulama: Teknik çalışmalar. Eserlerin Yorumuna ait çalışmalar
8 Uygulama: Teknik çalışmalar. Eserlerin Yorumuna ait çalışmalar
9 Uygulama: Çalınacak eserler üzerinde yoğunlaşma.
10 Uygulama: Çalınacak eserler üzerinde yoğunlaşma.
11 Uygulama: Çalınacak eserler üzerinde yoğunlaşma.
12 Uygulama: Çalınacak eserler üzerinde yoğunlaşma.
13 Uygulama: Çalınacak eserler üzerinde yoğunlaşma.
14 Uygulama: Çalınacak eserler üzerinde yoğunlaşma.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 99    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ahmet Serkan ECE (2013). "Orkestra ve Oda Müziği (Tarihi, çalgıları, Grupları, Disiplini),s:123-170, Müzik Kültürü, Edit.Z.Nacakcı ve Alaattin Canbay,Pegem yayınları, Ankara. Kadir Karkın (2009) Yaylı çalgılar İçin Orkestra Albümü. Öz gayret Ofset. Malatya. Ahmet Serkan ECE (2008). ?Gençlik Orkestraları için Halk Ezgileri ? Folk Melodies for Orchestra of Youth?. Nota Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)