Ders Adı Piyano V
Ders Kodu MUZ-341
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Piyano üzerinde Üç diyezli tonları kavramak 2) Piyano tekniğinin seviyeye uygun olarak geliştirilmesi 3) Farklı bestecilere ait olan piyano eserlerini icra etme becerisi kazanmak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
MUZ-242 *3 -
Dersin İçeriği Etüd ve eser çalışmalarının denetlenmesi. Bu çalışmaların yazılı, işitsel ve görsel-işitsel kaynaklarla desteklenmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Üç diyezli tonların kavranması, Küçük ölçekli sonatinlerin icra becerisi, teknik kurallara dikkat edilmesi. Ulusal ve evrensel parçalara yer verilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 La majör dizi ve kadans çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
2 La majör dizi ve kadans çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
3 La majör dizi ve kadans çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
4 Kuhlau ve Clementi sonatin çalışmaları
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
5 Etüd ve eserlerde geçen müzik terimleri ve işaretlerinin açıklanması. Piyano tekniği üzerine çalışmalar yapılması
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
6 Verilen eser üzerinde nüans çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
7 Etüd ve eserlerde geçen müzik terimleri ve işaretlerinin uygulanması.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
8 Etüd ve eserlerde geçen müzik terimleri ve işaretlerinin uygulanması.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
9 Fa diyez minör dizi ve kadans çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
10 Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri’nin I.bölümü (Allegro); Muammer Sun, İlhan Baran kitaplarından ulusal herhangi bir eseri çalma.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
11 Fa diyez minör tonda etüd çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
12 Czerny op.599,op.849 Beyer, Suzuki metodlarından etüt çalışmaları.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
13 Çalışılan eserlerde yer alan nüansları uygulama.
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
14 Çalışılan eserlerde yer alan nüansları uygulama
  Ön Hazırlık: Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Czerny op.599; op.849F. Beyer op.101 Suzuki Piyano Metodları Clementi, Kuhlau, Beethoven, Mozart Piyano Sonatinleri albümleri Muammer Sun, İlhan Baran piyano albümleri
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)