Ders Adı Piyano VI
Ders Kodu MUZ-342
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç.Dr.Yüksel PİRGON
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Üç bemollü tonaliteleri etütlerle uygulayabilmek 2) Romantik dönem müzik türleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bu dönemden bazı eserleri icra edebilmek. 3) Bazı Ulusal ve evrensel karakterdeki müzik eserlerini yorumlama becerisi kazanmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
MUZ-341 *3 -
Dersin İçeriği Üç bemollü tonların kavranması, Romantik dönemde sonatin, vals, mazurka gibi formların uygulanması ve Ulusal ve evrensel müzik eserlerinin icrasına yönelik çalışmalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Çalgının etkili ve işlevsel bir şekilde icra edilmesi
Dersin Amacı Üç bemollü tonların kavranması. Romantik dönemde sonatin, vals, mazurka gibi formların uygulanması. Yeni etüd kitaplarına geçiş aşamasında teknik kurallara dikkat edilmesi. Ulusal ve evrensel müzik eserleri konusunda çalışmalar yapılması.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Mesleğinin hedefleri doğrultusunda alınan piyano eğitiminde yeterli düzeye sahip olma..
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.
2 Mesleğinin hedefleri doğrultusunda alınan piyano eğitiminde yeterli düzeye sahip olma.
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.
3 Mesleğinin hedefleri doğrultusunda alınan piyano eğitiminde yeterli düzeye sahip olma
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.
4 Beklenen teknik ve müzikal yeterliliğe sahip olma-piyano edebiyatını genel çizgileriyle tanıma ve stil özelliklerine uygun biçimde örneklendirme..
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.
5 Beklenen teknik ve müzikal yeterliliğe sahip olma-piyano edebiyatını genel çizgileriyle tanıma ve stil özelliklerine uygun biçimde örneklendirme
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.Bela BARTOK (mikrokosmos volume III) Ulvi Cemal Erkin (Duyuşlar) Cramer etüd kitabı Chopin; Schumann; Schubert sonatin, mazurka ve vals albümleri
6 İstenilen düzeyde performans çalışmaları sergileme-bir müzik öğretmeni adayı olarak ilerideki mesleki yaşantısına yönelik yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları düzenleme/ uygulama/ katılma.
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.III) Ulvi Cemal Erkin (Duyuşlar) Cramer etüd kitabı Chopin; Schumann; Schubert sonatin, mazurka ve vals albümleri
7 İstenilen düzeyde performans çalışmaları sergileme-bir müzik öğretmeni adayı olarak ilerideki mesleki yaşantısına yönelik yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları düzenleme/ uygulama/ katılma..
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.
8 İstenilen düzeyde performans çalışmaları sergileme-bir müzik öğretmeni adayı olarak ilerideki mesleki yaşantısına yönelik yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları düzenleme/ uygulama/ katılma..
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.sonatin, mazurka ve vals albümleri
9 Piyano eğitimine yönelik başlangıç metotlarını inceleme/uygulama Düzeye uygun eserleri deşifre etme..
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.
10 Piyano eğitimine yönelik başlangıç metotlarını inceleme/uygulama Düzeye uygun eserleri deşifre etme..
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.sonatin, mazurka ve vals albümleri
11 Piyano eğitimine yönelik başlangıç metotlarını inceleme/uygulama Düzeye uygun eserleri deşifre etme.
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.
12 Piyano eğitimine yönelik başlangıç metotlarını inceleme/uygulama Düzeye uygun eserleri deşifre etme
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.
13 Piyano eğitimine yönelik başlangıç metotlarını inceleme/uygulama Düzeye uygun eserleri deşifre etme.
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.
14 Piyano eğitimine yönelik başlangıç metotlarını inceleme/uygulama Düzeye uygun eserleri deşifre etme.
  Ön Hazırlık: Czerny Op.599, Hanon 60 esercizi, Bach Küçük Prelüd ve Fügler; Sonatina Albüm; Schuman Gençlik Albümü; Çaykovski Gençlik Albümü,Gül Çimen - Nevhiz Ercan Piyano Albümü; Erdal Tuğcular.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 114    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Czerny op.599 op.849; Piyano Albümü (Gül ÇİMEN-Nevhiz ERCAN); Suzuki Volume.III - IV Piyano Metodları Bela BARTOK (mikrokosmos volume III) Ulvi Cemal Erkin (Duyuşlar) Cramer etüd kitabı Chopin; Schumann; Schubert sonatin, mazurka ve vals albümleri
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)