Ders Adı Müzik Teorisi Uygulamaları III
Ders Kodu MUZ-345
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları LAZ ve Lavignac IIIA solfej kitaplarında yer alan ilgili solfejler Türk Halk Ezgileri ile solfej kitabındaki ilgili solfejler
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Lisans I ve Lisans II. sınıf (Müziğe Giriş I-II, Müzik Teorisi Uygulamaları I-II) derslerinde kazanılmış olan müziksel okuma (solfej) çalışmalarını geliştirme. Müziksel yazma (dikte) çalışmalarına aksak ölçülere sahip, modal içeriğe sahip olan dikte çalışmalarına devam etme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sol anahtarı ve fa anahtarına sahip olan solfejleri okuyabilme Fa anahtarı boyutunda dikte yapabilme Modal içeriğe sahip Türk Halk Müziği solfejlerini okuyabilme Aksak ölçülere sahip olan modal içerikteki dikte yazabilme
Dersin Amacı Öğrencilerin Müziğe Giriş I-II, Müzik Teorisi Uygulamaları I-II derslerinde kazanmış oldukları müziksel bilgi birikimlerini geliştirebilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Sol anahtarı ve fa anahtarı değişiklikliklerini içinde barındıran solfej çalışmaları. ( Lavignac IIIA )
2 Sol anahtarı ve fa anahtarı değişiklikliklerini içinde barındıran solfej çalışmaları. ( LAZ, Libro 3 )
3 Fa anahtarına sahip olan tonal dikte çalışmaları. ( 4/4 ölçü , Üç diyezli/Üç bemollü tonalitilerde )
4 Fa anahtarına sahip olan tonal dikte çalışmaları. ( 6/8 ölçü , Üç diyezli/Üç bemollü tonalitilerde )
5 Fa anahtarına sahip olan solfej okuma çalışmaları ( Lavignac IIIA )
6 Fa anahtarına sahip olan solfej okuma çalışmaları ( LAZ, Libro3 )
7 Türk Halk Müziğindeki Nikriz modu hakkında teori çalışmaları.
8 Ara Sınav ( Vize )
9 Türk Halk Müziğindeki Nikriz modu hakkında müziksel okuma (solfej) çalışmaları.
10 Birleşik Aksak ölçüye (9/4) sahip, nikriz modundaki dikte çalışmaları.
11 Türk Halk Müziğindeki Saba modu hakkında müziksel okuma (solfej) çalışmaları.
12 Birleşik Aksak ölçüye (10/8) sahip,Saba modundaki dikte çalışmaları.
13 Tonal ve makamsal solfejlerin tekrarı.
14 Dönem sonu sınavı için 13 haftalık konuların genel tekrarı.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu L.A.Z. Libro III Solfej kitabı. Lavignac III A solfej kitabı. Halk Müziği ile Solfej (A.SEVGİ, E.TUĞCULAR)
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)