Ders Adı GTSM Kuramları
Ders Kodu MUZ-348
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cenk CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Geleneksel Türk Sanat müziğinde kuramcılar ve bu kapsamdaki görüşler, Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi, Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde basit makamlar, şed makamlar, bileşik makamlar ve usul kavramı hakkında bilgi edinmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel Türk Sanat müziğinde kuramcılar ve bu kapsamdaki görüşler, Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi, Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde basit makamlar, şed makamlar, bileşik makamlar ve usul kavramı
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Geleneksel Türk Sanat müziğinde kuramcılar ve bu kapsamdaki görüşler, Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi, Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde basit makamlar, şed makamlar, bileşik makamlar ve usul kavramı hakkında bilgilendirme sağlamak
Dersin Amacı Geleneksel Türk Sanat müziğinin kuramsal yapısı ve Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sistemi hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Geleneksel Türk Sanat müziğinde kuramcılar ve bu kapsamdaki görüşler
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
2 Geleneksel Türk Sanat müziğinde kuramcılar ve bu kapsamdaki görüşler
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
3 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sistemine giriş
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
4 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde basit makamlar ve usul kavramı
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
5 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde Çargah ve Buselik makamları
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
6 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde Kürdi ve Rast makamları
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
7 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde Uşşak ve Hüseyni makamları, ve nim sofyan usulü
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
8 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde Hicaz ve Humayun makamları ve semai usulü
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
9 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde Uzzal ve Zirgüleli hicaz makamları ve sofyan usulü
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
10 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde Neva ve Karciğar makamları ve Türk aksağı usulü
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
11 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde Suzinak makamı ve Yörük semai usulü
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
12 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde şed makamlara genel bakış ve devri hindi ve devri turan usulleri
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
13 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde bileşik makamlara genel bakış ve düyek usulü
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
14 Geleneksel Türk Sanat müziğinde Arel-Ezgi-Uzdilek sisteminde bileşik makamlara genel bakış ve aksak usulü
  Ön Hazırlık: Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 2
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 5
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 5
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 2
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 1
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 2
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 2
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 1
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 2
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 3
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 2
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 2
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 1
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 3
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer Arel, H. S., "Türk Musıkisi Nazariyatı dersleri", (haz.Onur Akdoğu), Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara, 1993.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)