Ders Adı Müzik ve Medya
Ders Kodu MUZ-401
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Cenk CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İletişim, iletişim modelleri, kitle iletişim araçları, medya, sosyolojik, kültürel, ekonomik mekanizmalar ile müziğin üretim-aktarım-tüketim süreçleri arasındaki arasındaki bağlantıların öğrenilmesi.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İletişim, iletişim modelleri, kitle iletişim araçları, medya, sosyolojik, kültürel, ekonomik mekanizmalar ile müziğin üretim-aktarım-tüketim süreçleri arasındaki arasındaki bağlantılar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İletişim, iletişim modelleri, kitle iletişim araçları, medya, sosyolojik, kültürel, ekonomik mekanizmalar ile müziğin üretim-aktarım-tüketim süreçleri arasındaki arasındaki bağlantıların kavratılması.
Dersin Amacı Müzik ve Medya ilişkilerinin farklı bileşenlerinin öğretilmesi
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kültür, popüler kültür, popüler müzik ve İletişim kavramları, tanımlar.
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
2 İletişim modelleri, popüler kültür kuramları
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
3 İletişim modelleri, öğrencilerin iletişim modelleri ve müzik ilişkisi bağlamında hazırlamış oldukları çalışmaların sunumları ve tartışma
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
4 Kitle iletişim araçlarına giriş
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
5 Medya kavramı, popüler kültürler ve müzik ilişkisine genel bakış
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
6 Yazılı medya, gelişimi, müzik ile olan bağlantıları,
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
7 Yazılı medya, gelişimi, müzik ile olan bağlantıları,
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
8 İşitsel medya, Radyonun tarihsel gelişimi, müzik ile olan bağlantıları
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
9 Radyo müzik ilişkisinin örnek radyo programları bağlamında tartışılması
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
10 Görsel-İşitsel medya, gelişimi, müzik ile olan bağlantıları
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
11 Görsel İşitsel medya, Sinema ve televizyon’un tarihsel gelişimi, müzik ile olan bağlantıları
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
12 Görsel işitsel medya ve müzik ilişkisinin örnek programlar bağlamında tartışılması.
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
13 Görsel işitsel medya ve müzik ilişkisinin müzikli yarışma programları bağlamında tartışılması.
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
14 Görsel işitsel medya ve müzik ilişkisinin örnek sinema filmleri bağlamında tartışılması.
  Ön Hazırlık: Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 3
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 5
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 4
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 3
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 1
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 3
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 2
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 1
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 5
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 3
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 3
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 3
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 1
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 3
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 86    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer Kalay,Ayşe “Müziğin Görselliği” Kalkedon Yayıncılık, 2008, Storey John, Popüler kültür çalışmaları, Babil Yayıncılık,2005
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)