Ders Adı Besteleme Teknikleri II
Ders Kodu MUZ-426
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Müzik formlarının temel ögeleri hakkında bilgi sahibi olmak. 2) Müzik eserlerini, müzik formu bilgisine dayalı olarak analiz edebilmek. 3) Şarkı ( lied ) formu , rondo formu ve sonat Allegro’su formu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Besteleme Teknikleri-I dersinde kazanılan davranışların, şarkı ( lied ) formlarından olan Katlı ( triolu ) şarkı formu, rondo formu ve sonat Allegro’su biçimlerinin melodi, ritim ve armonik özellikleri ile çözümlenmesine yönelik çalışmalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Besteleme Teknikleri-I dersinde kazanılan davranışların, şarkı ( lied ) formlarından olan Katlı ( triolu ) şarkı formu, rondo formu ve sonat Allegro’su biçimlerinin melodi, ritim ve armonik özellikleri ile çözümlenmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Katlı ( triolu ) şarkı formu=Birleşik biçimlere ilişkin konuya giriş yapılması.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
2 Trio bölümünde gerçekleşen yapısal içerik hakkında bilgilerin müzik dönemlerindeki farklılıklarının ortaya konarak işlenmesi.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
3 R. Schumann ‘ ın “Sizilianisch” isimli yapıtında bulunan katlı ( triolu ) şarkı formunun analizinin yapılması.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
4 Lied+arya=Sözlü yapıtlar, eski ve yeni danslar = Çalgısal yapıt örneklerini hakkında form düzeyindeki bilgilerin verilmesi.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
5 Türk Halk oyunları ve oyun havalarında gerçekleşen yapıtların form analizinin yapılması
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
6 Edebi yapıtlar ( romans, Ballade, Rapsodi) ile öğretici yapıtların sahip olduğu karakteristik özelliklerinin tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
7 Edebi yapıtlar ( romans, Ballade, Rapsodi) ile öğretici yapıtların sahip olduğu karakteristik özelliklerinin tanıtılması.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
8 Rondo formu hakkında yapısal, tarihsel gelişim, form öğeleri arasında gerçekleşen ilişkilerin anlatılması.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
9 L.C. Daquin’in “Le coucou” isimli piyano parçası üzerinde küçük rondo uygulamasının irdelenmesi.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
10 Küçük rondo formundan yola çıkarak büyük rondo formunun verilmesi.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
11 Sonatların birinci bölümü olan Sonat Allegro’su yapısının ortaya konularak işlenmesi.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
12 Sonat Allegro’sunun geçirdiği evrelerden sonra programlı müziğe olan katkılarının irdelenmesi.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
13 W.A.MOZART'ın Kh.545 Do Majör piyano sonatı I.bölüm ( Allegro ) form analizinin yapılması.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
14 W.A.MOZART'ın Kh.545 Do Majör piyano sonatı I.bölüm ( Allegro ) form analizinin yapılması.
  Ön Hazırlık: Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Cangal Nurhan, Armoni, Arkadaş Yayınları 2005 Nettles Barrie “Harmony I”, Berklee College of Music, 1998
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1 arasınav 1 final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)