Ders Adı Besteleme Teknikleri I
Ders Kodu MUZ-427
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 7.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Müzik formları hakkında bilgi edinmek 2) Müzik eserlerini form açısından analiz edebilmek. 3) Besteleme teknikleri hakkında bilgi edinmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Müzik formları, form analizi ve besteleme teknikleri hakkında çalışmalar yapmak.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Müzik formları, form analizi ve besteleme teknikleri hakkında bilgi birikimi sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Form ( Biçim ) bilgisine genel bir yaklaşım.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
2 Müzik formlarının öğeleri ( motif-cümle-dönem ) ‘ nin anlatılması.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
3 Motif yapısındaki değişimler ve gelişimler hakkında genel bilgilerin verilmesi.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
4 Müzik cümlesi içerisinde gerçekleşen yapılara armonik bir yaklaşımla konunun verilmesi.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
5 Cümle birleşimlerinden ortaya çıkan dönem=periyod yapısı hakkında örnekler verilmesi.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
6 Franz Schubert’in “Heidenröslein” isimli yapıtında ortaya konan form öğeleri arasındaki ilişkilerin irdelenmesi
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
7 Tema ( ana fikir ) konusunun karşılaştırmalı bir yaklaşımla irdelenmesi.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
8 Tema ( ana fikir ) konusunun karşılaştırmalı bir yaklaşımla irdelenmesi.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
9 Şarkı ( lied ) formu hakkında tarihsel, tanımsal ve içeriksel bilgilerin verilmesi.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
10 Bir dönemli şarkı formu hakkında; barok, klasik, romantik dönemde bestelenmiş örneklerin karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
11 İki dönemli şarkı formu hakkında bilgilerin verilmesi. R. Schumann’ın “Stückhen” isimli yapıtının form analizinin yapılması.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
12 J.S.Bach ın Menuet ve Arie isimli yapıtlarının besteleme teknikleri açısından form çözümlemesinin yapılması
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
13 Şarkı formu ile ilgili çalışmaları yapılması.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
14 Şarkı formu ile ilgili çalışmaları yapılması.
  Ön Hazırlık: CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Temel sanat ilkelerini bilmek , anlamak ve müzik sanatına ve müzikbilimsel çalışmalara uyarlayabilmek. 0
2 Güncelleştirilmiş ders ve kaynaklardan yararlanarak müziğin icra ve teori yönleriyle ilgili pratikleri gerçekleştirebilmek. 0
3 Müzik sanatının farklı dönem ve kültürlerdeki izdüşümleri hakkında bilgi sahibi olmak. 0
4 Müzikbilimin amaçları, Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimi, disiplinler arası çalışma anlayışı, yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak. 0
5 Temel düzeyde bir çalgıyı icra edebilmek ve bu konuda kendini geliştirebilme becerisine sahip olmak. 0
6 Sahip olunan bilgi ve becerileri, müzikbilimsel problemleri belirlemek, analiz etmek, çözümlemek ve raporlaştırmak amacıyla kullanabilmek. 0
7 Bilimsel toplantılarda müzikbilimsel çalışma raporlarını sözlü olarak sunabilmek, müzikbilimsel çalışmaları bilimsel yayınlarda yer alabilecek şekilde raporlaştırabilmek. 0
8 Farklı düzeylerdeki dinleyicilere yönelik solo müzik performans etkinlikleri gerçekleştirebilmek, grup müzik etkinliklerinde yer alabilmek. 0
9 Müzikbilim literatürünü takip ederek mesleki gelişimi sağlayabilmek ve bu kaynakları eleştirel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı ile inceleyebilmek. 0
10 Müzikbilimsel projeler üretebilmek ve bu şekildeki projelerde sorumluluk alarak çözüm üretebilecek niteliklere sahip olmak. 0
11 Bilimsel ve sanatsal etik ve sorumluluklara sahip olmak. 0
12 Yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirebilecek şekilde gerek sanatsal gerekse bilimsel açıdan kendini sürekli güncelleyebilmek. 0
13 Yabancı kaynakları inceleyebilmek ve yabancı sanatçı ve bilim insanlarıyla iletişim kurabilmek amacıyla en az bir yabancı dile hakim olmak. 0
14 Geçmişteki ve günümüzdeki müzikbilimsel ve müzik sanatı ile ilgili olan yaklaşımları ve çalışmaları karşılaştırmalı bir yöntemle irdeleyerek, kendi çalışmaları içerisine katabilmek. 0
15 Türk kültürü’nün müzik sanatı ve müzikbilimsel çalışmalarla olan bağlantılarını kurgulayabilmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar CANGAL, Nurhan “Müzik Formları”, Arkadaş Yayınları,2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer 1 midterm exam 1 final exam
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)