Ders Adı Sanat Tarihi II
Ders Kodu CIN-102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinmek 2. İmgelerin dilini ve gösterim mantığını çözmek. 3. Kuramsal düzlemde bakmayı ve görmeyi öğrenmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Tarihöncesi dönemlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların coğrafi, toplumsal, ekonomik, siyasal, dinsel ve kültürel yapıları ile sanatsal üretimleri arasındaki ilişki ele alınır. Ders görsel malzeme ve okumalarla desteklenerek işlenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı Sanatın tarihini oluşturan süreçleri, her uygarlığın kendine özgü koşulları ve düşünce yapısı içerisinde görünür kılmak ve sanat yapıtlarının üslupsal açıdan incelenmesinde yöntem öğretmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Kaynak tanıtımı, içerik üzerine bilgilendirme.
2 Erken Hırıstiyan Sanatı?na giriş.
3 Bizans Sanatı?nı belirleyen koşullar üzerinde durulur ve mimari / resim / el sanatlarından örneklerle sürecin üslupsal özellikleri tartışılır.
4 (devam) Bizans Sanatı?nı belirleyen koşullar üzerinde durulur ve mimari / resim / el sanatlarından örneklerle sürecin üslupsal özellikleri tartışılır.
5 Erken Ortaçağ döneminin düşünce yapısı, siyasal, ekonomik ve toplumsal değişimler üzerine konuşulur. Kavimler göçünün siyasal sonuçları ve sanata yansıması hakkında bilgi verilir.
6 Roman ve Gotik sanatının temel özellikleri ve dönemin toplumsal yapısı üzerinde durulur.
7 Geç Ortaçağ döneminde yaşanan bilimsel gelişmeler, keşifler ve düşünce sistematiğinde gözlenen yenilikçi tavırların sanata etkisi tartışılır.. Geç Ortaçağ döneminin bir ressamı olan Giotto üzerinden ön Rönesans oluşumuna bakılır.
8 Geç Ortaçağ döneminin bir ressamı olan Giotto üzerinden ön Rönesans oluşumuna bakılır. Ara sınav
9 Rönesans döneminin toplumsal, kültürel, düşünce yapısı ile evren ? doğa ? insan algısına bakılarak sanatta yaşanan değişimler üzerinde durulur.
10 (devam) Rönesans döneminin toplumsal, kültürel, düşünce yapısı ile evren ? doğa ? insan algısına bakılarak sanatta yaşanan değişimler üzerinde durulur.
11 Yüksek Rönesans döneminin önemli sanatçılarına değinilir ve Kuzeyde Rönesans konusu işlenir.
12 Barok sanatının ortaya çıkış koşullarına ve üslupsal özelliklerine değinilir.
13 Mimaride, resimde ve heykelde Barok sanatına bakılır.
14 18. yüzyılın genel yapısı içinde beliren Rokoko sanatının temel nitelikleri üzerinde durulur.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Ödevler 1 5 5
Sunum 1 2 2
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 63    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Kaynak ve Materyal: 1. E. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, 1986. 2. Gina Pıschel, Sanat Tarihi Ansiklopedisi 1 - 4, İstanbul: Görsel Yayınlar,1981. 3. Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992. 4. Alaeddin Şenel, Siyasal Düşünceler Tarihi, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1995. 5. Engin Akyürek, Ortaçağdan Yeniçağ’a Felsefe Ve Sanat, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 1994. 6. Engin Beksaç – Tayfun Akkaya,Kaynak ve Kökleriyle Avrupa Resim Sanatı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1990. 7. Yakup Yazır, (Yay. Haz.), Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, İstanbul: Görsel Yayınlar, 2000.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)