Ders Adı Temel Sanat Eğitimi I
Ders Kodu CIN-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Prof. Olcay ATASEVEN
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı malzeme, teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. Çeşitli tarihsel dönemlere özgü sanat ortamlarını, sanatçıları, sanat yapıtlarını, değişen, dönüşen sanatsal yaklaşımları tarihsel bir süreç içerisinde görmüş, aralarındaki bağı ve ilişkiyi kurabilecek olgunluğa erişmiş olmak. Disiplinlerarası ortamlarda kendini ifade edebilmesi için gerekli yöntem ve beceri bilgisini edinmiş ve uygulayabilir olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders; 1- Nokta-çizgi, 2- Açık-koyu, ışık-gölge, 3- Tarsı ilkeleri (form çağrışımları ve kompozisyon), 4- Renk, 5- Doku, 6- Strüktür, 7- Perspektif, konularını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sanatın temel ilkeleri üzerine bilgi sahibi olmak ve bunları sanat çalışmalarında uygulayabilme becerisine sahip olmak.
Dersin Amacı Öğrencinin; çevresini doğayı, nesneleri gözlemleyerek yorumlayabilmesi, öğrencinin estetik yeteneklerini geliştirerek, yaratıcı gücünü tanımlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Nokta-Çizgi ile Özgün Yüzey Düzenlemek
2 Nokta-Çizgi ile Özgün Yüzey Düzenlemek
3 Karakalem Tekniği ile Objeleri Hacimlendirmek
4 Karakalem Tekniği ile Objeleri Hacimlendirmek
5 Karakalem Tekniği ile Objeleri Hacimlendirmek
6 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek
7 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek
8 Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzenlemek
9 Kompozisyonu renklendirmek
10 Kompozisyonu renklendirmek
11 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak
12 Doku yorumlarıyla yüzey oluşturmak
13 Özgün strüktür uygulamaları yapmak
14 Özgün strüktür uygulamaları yapmak
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 1
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 1
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 1
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 1
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 1
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 1
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 1
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 1
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 1
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 1
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 1
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 1 2 2
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 203    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Gösteri, anlatım, problem çözme, soru cevap, beyin fırtınası, grup çalışması, tartışma, uygulamalı gösteri, söyleşi, sohbet, konferans, panel, gerçek yaşantı ortamlarında gözlem yapma, gezi, simülasyon, araştırma, görüşme, proje hazırlama, deney, uygulama vb.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)