Ders Adı Temel Sanat Eğitim II
Ders Kodu CIN-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Menekşe MEÇO
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 2.Renk kuramları ve tasarım yöntemlerine sahip olmak. 3.Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 4.Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri Yok
Önerilen Seçmeli Dersler Yok
Dersin İçeriği Renk ve doku ile ilgili tüm kavramları, boyama tekniklerini kavrama, renk uyumları ile ilgili kompozisyonlar ve doku yorumlarından renkli kompozisyonlar üretmek bu dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Renkle ilgili tüm bilgileri(Renk bilgisi, boyalar hakkında bilgi. Tanımı, renk tayfı, renk çemberi, renk gamı, renk perspektifi, hakim renk, modülasyon. Renk sistemleri(grupları), Ana, ara, sıcak soğuk, bütünleyici, karşıt, uygun, nötr renkler. Renklerin etkileri. Renkte armoni. Yedi renk Kontrastı) kavrama ve uygulayabilme. 2.Boyama tekniklerini bilme ve uygulayabilme. 3.Guaj boya tekniği ile renkli tasarımlar yapabilme. 3.Görsel sanatlarda doku ile ilgili tüm kavramları bilme. 4.Dokulu objeleri etüt edebilme. 5. Özgün doku yorumları yapabilme.
Dersin Amacı Rengin tanımı Ana renkler, Ara renkler, Renk skalası, Renk Psikolojisi, Renk, Form ilişkisi, Renk fonksiyon ilişkisi,Boyama teknikleri, Renk kontrastları, Yalın renk kontrastı, Açık koyu renk kontrastı, Sıcak soğuk renk kontrastı, Aldatıcı kontrast, Miktar kontrastı, Kalite renk kontrastı. Tamamlayıcı kontrast. Doku tanımı ve çeşitlerini bilme. Renkle ilgili uygulamalar yapabilme, doku etütleri ve yorumlarını uygulama becerisi kazandırma amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Renk bilgisi, boyalar hakkında bilgi. Tanımı, renk tayfı, renk çemberi, renk gamı, renk perspektifi, hakim renk, modülasyon. Renk sistemleri(grupları), Ana, ara, sıcak soğuk, bütünleyici, karşıt, uygun, nötr renkler. Renklerin etkileri. Renkte armoni. Yedi renk Kontrastı. Renk çemberinin çizimi ve boyanması. (İç çap 15cm, dış çap 25cm)
2 12 rengin açıktan koyuya ve koyudan açığa skala halinde gösterilmesi
3 Renk armonisi. Bir kenarı 21cm olan bir renk küpü çizimi ve renklendirilmesi.
4 Ana ve ara renk geçişleri ile açık tonlarına geçişli renk küpünün boyanması.
5 Doğadaki objelerle bir renk skalası uygulama
6 Kompozisyon içinde yalın ve açık koyu karşıt uygulamaları
7 Kompozisyon içinde tamamlayıcı ve sıcak soğuk karşıt uygulamaları.
8 Aldatıcı ve miktar karşıtı uygulamaları.
9 Kalite karşıtı Uygulamaları.
10 Doku nedir? Doku çeşitleri: Doğal dokular,Yapay dokular. Tekstür (Dış Yapı) Striktür (İç Yapı)ile ilgili temel bilgiler: Modül(birim), bağ elemanı, strüktür(iç yapı),tekstür(dış yapı), sistem, kompozisyon. Doğadaki iç yapı elemanlarının biçimleri ve artış sistemleri. Siyah beyaz çeşitli dokulu obje etüdleri.
11 Renkli dokulu obje etüdü
12 Eskiz kağıdına doku yorumları
13 Doku yorumlarının renklendirilmesi
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 5
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 5
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 5
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 5
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 5
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 5
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 5
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 5
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 5
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 5
14 0
15 5
16 5
17 5
18 5
19 5
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 11 70
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 11 6 66
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 194    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu DEMİR, Abdullah – ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği). Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006 Yayınlanmamış Ders notları.
Diğer Kaynaklar ATALAYER, Faruk; Temel Sanat Eğitimi Öğeleri, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını. 769/5. 1994, Eskişehir. DEMİR, Abdullah – ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı. AYDIN, Emin Doğan; Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar. İstanbul 2004. ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım,Mayıs 1996, İstanbul. IŞINGÖR, Mümtaz- ETİ, Erol- ASLIER, Mustafa; Temel Sanat Eğitimi. MEB Yayını. GÜNGÖR, Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul. BALCI, Yusuf Baytekin- SAY, Nuran; Temel Sanat Eğitimi. 1981, YAPA Yayını.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamaların tamamlanması
Sınavlar Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacak.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)