Ders Adı Tasarım İlkeleri II
Ders Kodu CIN-108
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğr. Üyesi Deniz Çeliker
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Temel Sanat İlkelerini öğrenmek ve uygulayabilmek 2) Farklı malzeme, teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak. 3) Kazandığı özel-öznel duyarlılık alanlarını çağının gerçeğiyle birleştirerek, yaşama ilişkin imgeler oluşturabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu dersin amacı tasarımda tekrar, aralıklı tekrar, tam tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, denge, egemenlik ve birlik ilkeleri doğrultusunda sanatsal tasarımlar yapmak ve sanat ürünlerini tasarım ilkeleri doğrultusunda değerlendirebilme yetisi kazanmaktır. Ayrıca geleneksel motifleri model alarak tasarım ilkeleri kapsamında genel kompozisyon değerlendirmeleri de yapılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Tasarım ilkelerini öğrenmek. 2) Tasarımın önemini kavramak 3) Tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel sanatlar temelli özgün tasarımlar yapmak
Dersin Amacı Öğrencinin; çevresini doğayı, nesneleri gözlemleyerek yorumlayabilmesi, öğrencinin estetik yeteneklerini geliştirerek, yaratıcı gücünü geliştirmektir. Sanat da, tasarımda güzel nesne üretmeye hazırlamaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Koram ilkesinin açıklanması ve konuyla ilgili nesne etütlerinin yapılması
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
2 Koram ilkesiyle ilgili uygulama çalışmalarının yapılması.
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
3 Egemenlik ilkesinin açıklanması ve konuyla ilgili nesne etütlerinin yapılması
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
4 Egemenlik ilkesiyle ilgili uygulama çalışmalarının yapılması.
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
5 Denge ilkesinin açıklanması ve konuyla ilgili nesne etütlerinin yapılması
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
6 Denge ilkesiyle ilgili uygulama çalışmalarının yapılması.
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
7 Birlik ilkesinin açıklanması ve konuyla ilgili nesne etütlerinin yapılması
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
8 Birlik ilkesiyle ilgili uygulama çalışmalarının yapılması.
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
9 Tasarım ilkeleri doğrultusunda kolaj tekniğiyle kompozisyon çalışmalarının yapılması
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
10 Hazır nesneleri kullanarak tasarım ilkelerine uygun yeni tasarım çalışmaları yapma.
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul.H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
11 Yapılan tasarıma uygun tasarı çalışmaları yapma
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
12 Yapılan tasarıya uygun çalışmayı tasar haline dönüştürme.
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
13 Çalışmaların tamamlanması.
  Ön Hazırlık: Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öğe ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 6 60
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 6 1 6
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 92    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Nigan Bayazıt, (2008). Tasarımı Anlamak. İdeal yayınevi, İstanbul. Çiler İnan, (1998). Soyut ve Somut Tasarım Olgusunda Anlatım Yöntemleri. Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Faruk Atalayer, (1994) Görsel Sanatlarda Estetik İletişim. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir. H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öge ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul. Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul. MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.
Diğer Kaynaklar İnternette yer alan görsel materyaller
Materyal
Dökümanlar Farklı tasarım örnekleri
Ödevler İki haftada bir uygulama
Sınavlar Vize, final ve performans ödevleri
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)