Ders Adı Alçı Şekillendirmeye Giriş
Ders Kodu CIN-113
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Ayşe TANRIVER CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Alçının seramikteki kullanım alanlarını ve kimyasını tanımlayabilmesi, 2-Tasarım ilkelerini kullanarak işlevsel pişmiş toprak form tasarlayabilmesi, 3-Tasarımlarını teknik olarak çizebilmesi, 4-Alçıının, endüstriyel üretimde kullanılmasını sağlayan model, kalıp, teksir gibi uygulamalar üretebilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Alçının kullanımı ,karılması , dökülmesi ve sökme zamanını ayarları anlatarak ve uygulamalı gösterilerek alçıya şekil vermeyi öğretmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1- Alçı hazırlanmasının öğrenilmesi 2-Alçının dökülmesinin öğrenilmesi 3-alçıyı yaparken dikkat edilmesinin kavratılması 4-alçının çini ve seramikte kullanılmasının öğrenilmesi hedeflenmektedir
Dersin Amacı öğrencilere, alçının seramikte kullanım alanları ile ilgili Teorik bilgiler vermek, alçının, endüstriyel üretimde kullanılmasını sağlayan model, kalıp, teksir gibi uygulamalar yapmak ve Endüstriyel seramikler üretmek amaçlanmaktadır
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Seramik üretiminde alçı kullanımı - doğada bulunuşu - özellikleri
  Ön Hazırlık: Yunis Yılmazer, Alçı Şekillendirme Model Kalıp Ve Seramik Döküm Teknikleri, 2008, İstanbul
2 Bir alçı atölyesinin düzeni ve donanımı - şekillendirmede kullanılan alet ve malzemeler - alçının depolanması
3 Alçı karışımının hazırlanması ve dökümü - alçının yalıtımı - alçı su oranları
4 Alçı ile ölçülü geometrik formların şekillendirilmesi (küp, piramit, dikdörtgen prizma vs.)
5 Alçı model - alçı model resmi
6 Model resmi (teknik resmi) çizilen tasarımların serbest el ile şekillendirilmesi
7 Alçı model döküm ağzı ve ayak tasarımı
8 Alçı modelden kalıp alma yöntemleri -modelin gönyelenmesi -tek veya çok parçalı kalıplar
9 alçı kalıplarda döküm ağzı ve kilit sistemleri (alçı, plastik v.b.)
10 Tasarımın alçı kalıbının alınması
11 Tasarımın alçı kalıbının alınması
12 Döküm, rötuş ve sırlı pişirim işlemlerinin yapılması
13 Döküm, rötuş ve sırlı pişirim
14 Yapılan çalışmaların genel degerlendirilmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 1
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 1
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 1
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 1
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 1
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 1
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 1
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 1
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 1
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 1
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 1
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)