Ders Adı Geleneksel Sanatlarda Desen
Ders Kodu CIN-116
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör. Fatma Nilhan ÖZALTIN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Geleneksel sanatlarda desen hakkında öğrenilen kompozisyon ve teknik ve renk bilgilerini aktarır. Geleneksel sanatlarda desenin tarihsel gelişimini bilir ve bunu da tasarımlarına aktarır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel sanatlarda desenin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilerek, kullanılan bitkisel, hayvansal ve geometrik kökenli motifler tanıtılır. Motiflerin yapısal ve dönem özellikleri kavratılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Klasik kültür ürünleri olan bezeme örneklerinin gelecek nesillere aktarılması ve Türk Bezeme Sanatlarının tanınmasına katkıda bulunmak, öğrencileri meslek sahibi edindirmek.
Dersin Amacı Dersin amacı, desen tasarımında temel tasarım bilgilerini kullanarak Türk motifleri ile desen tasarlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır. Geleneksel desenlerin kaynağını öğrenerek yeni tasarımlar yapabilmek amaçlanmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk desenlerinin tarihi gelişimi ve Türk süsleme sanatında kullanılan motifler.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
2 Geleneksel sanatlarda kullanılan klasik desenler hakkında bilgi vermek, desenlerin önemi, gruplandırılması ve desen çizme tekniğini öğretmek
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
3 Çeşitli çizgisel çalışmalar ve motifsel bilgilerle bu motiflerin çizimleri ve özelliklerinin araştırılması.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
4 Serbest desen analizi ve fırça uygulamasını yaptırmak ve analizi yapılan deseni, özün motifler kullanılarak tekrar çizdirmek.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
5 Belirlenen bir alan içerisine seçilen motif grupları ile serbest, simetrik ya da asimetrik bir desen tasarlamak.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
6 Belirlenen bir alan içerisine seçilen motif grupları ile serbest, simetrik ya da asimetrik bir desen tasarlamak.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
7 Belirlenen bir alan içerisine seçilen motif grupları ile serbest, simetrik ya da asimetrik bir desen tasarlamak.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
8 Belirlenen bir alan içerisine seçilen motif grupları ile tam simetrili, serbest ya da ulama desen tasarlanmak.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
9 Belirlenen bir alan içerisine seçilen motif grupları ile tam simetrili, serbest ya da ulama desen tasarlanmak.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
10 Belirlenen bir alan içerisine seçilen motif grupları ile tam simetrili, serbest ya da ulama desen tasarlanmak.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
11 Belirlenen bir alan içerisinde geleneksel motiflerden yola çıkarak desen tasarlamak.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
12 Belirlenen bir alan içerisinde geleneksel motiflerden yola çıkarak desen tasarlamak.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
13 Belirlenen bir alan içerisinde geleneksel motiflerden yola çıkarak desen tasarlamak.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
14 Belirlenen bir alan içerisinde geleneksel motiflerden yola çıkarak desen tasarlamak.
  Ön Hazırlık: Birol, İnci A. ve Derman, F.Çiçek, Türk Tezyînî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2012 Birol, İnci A., Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı, Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Yayınları, İstanbul 2009.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 3 3
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Birol, İ.A., Derman Ç. 2008; Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul Keskiner, C. 2002; Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler Hatai, T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri, Ankara Özkeçeci, İ. 1992; Türk Tezhip Sanatı Ve Tezyini Motifler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri
Diğer Kaynaklar Birol, İ.A., Derman Ç. 2008; Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul Keskiner, C. 2002; Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler Hatai, T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri, Ankara Özkeçeci, İ. 1992; Türk Tezhip Sanatı Ve Tezyini Motifler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri
Materyal
Dökümanlar Birol, İ.A., Derman Ç. 2008; Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul Keskiner, C. 2002; Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler Hatai, T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri, Ankara Özkeçeci, İ. 1992; Türk Tezhip Sanatı Ve Tezyini Motifler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri
Ödevler Ders içinde yapılan uygulamalar tamamlanır.
Sınavlar Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)