Ders Adı Çini Dekor Teknikleri II
Ders Kodu CIN-202
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Ögr.Gör.Dr. Elif BAYRAK KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Dekor tekniklerinin uygulanacağı yüzeyleri sınıflandırır.2. çini yüzeyi ile uygulanacak tasarımı ilişkilendirir.3.Dekor tekniklerini kullanarak tasarımı çözümler.4.Çini yüzeylerde dekor tekniklerini kullanarak özgün tasarımlar üretir.5.Uygulanan tasarım ve teknikleri dosya olarak görsel ve yazılı sunuma çevirir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk çini sanatının tarihi gelişimi boyunca uygulanan teknikler hakkında bilgi verilmesi ve bunlarınn örneklerinden yeni tasarımlar oluşturmak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Türk çini sanatında kullanulan tekniklerin tam anlaşılması 2.geçmişte kullanılan tekniklerin teknik ve desen özelikklerinin anlaşılması.3.geçmişte kullanılan tekniklerden yola çıkarak özgün tasarımlar oluşturmak
Dersin Amacı Türk çini sanatının gelişimini saglayan çini dekor tekniklerinianlamak tekniklerle ilgili uygulamalar yapmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders içeriği bilgilerinin verilmesi.
2 Çini yüzeyler üzerine uygulanan dekor teknikleri çeşitlerinin tanıtılması ve uygulama aşamalarının anlatılması
3 Konuya devam edilmesi ,eskizlerin seçilmesi.
4 Eskizlerin seçilmesi ve eskiz çalışmalarına devam.
5 Yapılan Tasarımların değerlendirilmesi
6 Eskizlerin uygulamaya aşamasına geçilmesi
7 Uygulama çalışması devam edilmesi
8 Kuruyan işlerin rötuşlarının yapılması.
9 Sır üstü tekniğinin gösterilmesi. Sırlı hazır karolar üzerinde desen oluşturulması, bant tekniği, şablon tekniği, puar ve tampon tekniği ile uygulama yaparak yüzey oluşturulması.
10 Uygulamaların değerlendirilmesi
11 sır altı dekor uygulaması. Hazır formlar üzerinde ( kendi şekillendirdikleri form ) tekniğin uygulanması.
12 Sır altı dekor uygulamasına devam.
13 Sır üstü dekor uygulamalarının fırınlanması.
14 Bisküvi fırınının pişirimi, sır altı dekorlara sır uygulaması ve sır fırınının yakılması.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)