Ders Adı Çini Tasarımı II
Ders Kodu CIN-204
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Ayşe TANRIVER CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Türk çini sanatı üslubunda özgün tasarımlar üretebilmek. Baba Nakkaş, Saz yolu ve Kara Memi üsluplarını özgün tasarımlarla pano ya da üç boyutlu yüzeylere uygulayabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Pano ve üç boyutlu yüzeyler üzerine özgün tasarımlar yapabilmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk çini sanatı üslubuna uygun özgün çini tasarımı yapabilmek. Baba Nakkaş, saz yolu ve Kara Memi üslubunun çini sanatına uygulanmasını sağlamak.
Dersin Amacı Türk çini sanatının desen özellikleri ve üsluplarının öğretilmesi ve bu alanda özgün tasarımların alana uygulanmasını sağlamak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Çini sanatında Baba Nakkaş Üslubu hakkında bilgi vermek.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
2 Baba Nakkaş üslubu ile yapılmış bir reprodüksiyon çalışma yapmak.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
3 Baba Nakaş üslubu ile özgün tasarım hazırlamak.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
4 Hazırlanan özgün tasarımın alana uygulanması.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
5 Hazırlanan özgün tasarımın alana uygulanması.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
6 Çini sanatında saz yolu üslubu hakkında bilgi vermek.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
7 Saz yolu üslubu ile ilgili özgün tasarım yapmak.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
8 Ara Sınav
9 Saz yolu üslubu ile ilgili özgün tasarım yapmak.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
10 Yapılan tasarımın alana uygulanması.
  Ön Hazırlık: BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995. AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
11 Yapılan tasarımın alana uygulanması.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
12 Kara Memi Üslubu hakkında bilgi vermek.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
13 Kara Memi üslubu ile özgün tasarım yapmak.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
14 Yapılan Tararımı alana uygulamak.
  Ön Hazırlık: AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 180    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu AYAN BİROL, İnci, "Desen Tasarımı", Kubbealtı Yayınları, 2008, İstanbul. DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Naturalist Üslupta Çiçekler., Acar matbaacılık. Edebiyat Fakültesi Yayını. No: 3205. İstanbul - 1986 ÖZKEÇECİ İlhan, ÖZKEÇECİ, Şule Bilge, Türk Sanatında Tezhip, ISBN, 978-97598526-2-71, İstanbul 2007 BİROL, İnci - DERMAN, Çiçek; Türk Tezyini Sanatlarında Motifler. Kubbealtı İktisadi İşletmesi, İstanbul 1995.
Diğer Kaynaklar ÖZEN, Mine Esiner; Türk Tezhip Sanatı. İstanbul-2003 KESKİNER, Cahide; Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler. (Hatai) Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara-2000 ERSOY, Ayla; Türk Tezhip Sanatı, Akbank Yayını, İstanbul 1988 AKAR, Azade- KESKİNER, Cahide; Türk Süsleme Sanatlarında Desen ve Motif, İstanbul 1978 ÖZKEÇECİ, İlhan; Türk Tezhip Sanatı ve Tezyini motifler, Kayseri 1992 BİNARK,İsmet; Eski Kitapçılık Sanatlarımız, Kazan Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yayını. Ayyıldız Matbaası, Ankara 1975 Mine Esiner ÖZEN, Yazma Kitap Sanatları Sözlüğü. İstanbul Üniversitesi yayını, İstanbul 1985.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler Ders içinde yapılan çalışmalar tamamlanır.
Sınavlar Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacak ve değerlendirmeler gruplar ile birlikte yapılacaktır.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)