Ders Adı Alçı Şekillendirme I
Ders Kodu CIN-205
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Ayşe TANRIVER CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-alçı ile alınabilecek her türlü objenın kalıp özelliklerini bilinmesi, 2-Saglık bir kalıp almanın tam kavranabilmesi 3-Kalıpların saklanabilme koşullarını anlaşılması 4-Kalıbı alınabicek objelerin kalıp sayının belirlenebilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dersin içerigi kalıbı alınabicek objelerin belirlenerek saglıklı ve kullanılabilir bir-iki –üç- parçalı kalıplar alabilmektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Alçı kalıbın tam olşarak alınabilmesi 2- alçı kalıp açılarının tam hesaplanması 3-alçı kalıptan dökümü yapılan ürünün zamanında çıkarılıp kurumaya bırakılması 4-kurumuş ürünün rötüş yapılıp pişirime hazır hale getitrilmesi
Dersin Amacı Alçı kile kalıp alma ve bu kalıpların kurutularak döküm yaparak üretim aşamalarını ögrenmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Alçı kalıp çeşitleri hakkında bilgi vermek
2 Bir parçalı kalıpların gösterilmesi
3 iki ve üç parçalı kalıpların gösterilmesi
4 iki parçalı kalıp almayı için hazır obje belirlenmesi
5 Belirlenen objenın kaılıbının alınmaya başlanması
6 Kalıp almaya devam edilmesi
7 Kalıbı alınan odjenin kalıptan çıkarılıp kalın temizlenmesi ve son rötüşların yapılması
8 Yapılan kalıpların kurumaya bırakılması
9 Kurumuş kalıplara döküm yapılması
10 Dökümden çıkan kurutulmuş ürünlerin rötüşlanması
11 Ürünlerin fırına hazır hale getirilmesi
12 Ürünlerin bisküvi pişiriminin yapılması
13 Fırındaki ürünlerin boşaltılması
14 Ürünlerin sırlı pişiriminin yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 1
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 1
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 1
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 1
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 1
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 1
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 1
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 1
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 1
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 1
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 1
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)