Ders Adı Çini Teknolojisi II
Ders Kodu CIN-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.gör.Ayşe TANRIVER CELASİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Genel seramik çini tarihçesini bilmesi, 2 Seramik-Çini hammaddelerini öğrenebilmesi, 3 Seramik ve çini ürünlerinin sınıflandırabilmesi, 4 .İlkel çamur hazırlamayı öğrenebilmesi, 5.İlkel şekillendirme yöntemlerini öğrenebilmesi,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Seramigin ve Çinin tanım ve tarihçeleri ,kullanılan hammaddeler ile basit şekilendirme şekillerini içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.Çinin ve seramigin alt yapısını anlamak 2.Kullanılan hammaddelerin özeliklerini kavramak 3.Şekilendirmede kullanılan çamurların özeliklerini ve kullanımını ögrenmek 4.Çamurun kuruma şarlarını ve kuruma ortamını ayarlayabilmek
Dersin Amacı Genel Seramik -Çini Sanatın tarihçesini öğretmek, Seramik-çini hammaddelerini tanıyabilmesi, Seramik ve çini ürünlerinin sınıflandırabilmesi, İlkel çamur hazırlamayı öğrenebilmesi, İlkel şekillendirme yöntemlerini öğrenebilmesi, teorik olarak öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Seramiğin tanımı ve tarihçesi
2 Çininin tanımı ve tarihçesi
3 Periyodlar cetveli devam ettirmek
4 Periyodlar cetveli anlatımı devamı
5 Özlü seramik hammaddelerinin oluşumu
6 Özsüz seramik hammaddeler
7 Özsüz seramik hammaddelerine devamı
8 Özsüz seramik hammaddelerin devamı
9 Çamur hazırlamada ana aşamaların anlatımı
10 Doğal çamur hazırlama yöntemleri
11 Başit şekillendirme yöntemlerinin anlatımı ve örnek gösterme
12 Serbest elle şekillendirme türünün anlatımı ve örneklerin gösterimi
13 Konuyla ilgili slayt gösterileri
14 Hammaddelerle ilgili genel degerlendirmeler yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)