Ders Adı Osmanlıca Türkçesi I
Ders Kodu CIN-209
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) DOÇ. DR. YUSUF BİLEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Öğrencilere Osmanlıca yazmayı öğretmek 2.Osmanlıca okumayı ve anlamayı öğretmek. 3.Osmanlıca ile ilgili temel kuralları öğretmek. 4. arşive olan ilgiyi arttırmak. 5. Mezar taşı kitabelere olan teveccühü arttırmak. 6. Yazma alıştırmaları yapmak. 7. başbakanlık Osmanlı Arşivi hakkında malumat vermek. 8. Türkiye'deki osmanlıca faaliyetleri hakkında bilgi vermek 9. Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivi hakkında bilgi vermek. 10. Ankara Cumhuriyet Arşivi hakkında bilgi vermek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Osmanlıca metinlerin okunması, imla kuralları, kelime yapıları üzerinde durulması. Osmanlıca dersinin önemi ve Osmanlı Alfabesinin gösterilmesi, Alfabenin gösterilmesine devam ve harf grupları ile harflerin bitişmeleri hakkında bilgi verilmesi, Harflerin tanıtılması ile ilgili örnekler, Türkçe kelimelerin imlası: Türkçe kelimelerde sessizlerin yazılışında uyulacak kurallar, Türkçe kelimelerde seslilerin yazılışı, Hareke ile ilgili işaretler ve Arapça ve Farsça kelimelerin imlası, Türkçe, Farsça, Arapça sözcük yazımlarıyla ilgili örnek kelimelerin yazılması, okunması ve Osmanlıca matbu metin okuma, Türkçe, Farsça, Arapça sözcük yazımlarına örneklere devam ve Osmanlıca matbu metin okuma, Asli üç harfli fiillerin ism-i fail ve ism-i Mefulü, Arapça rakamların gösterilmesi, Vav-ı ma? dule, Elif-i Maksure, Elif-i Memdude ve Hemzenin yazılışı ve bu kurallarla ilgili örnekler, Türkçe, Arapça ve Farsça olarak haftanın günleri ve yılın aylarının öğretilmesi İsim ve fiillerin sonuna gelen ekler ile Osmanlıca matbu metin okuma.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Osmanlıca yazmayı ve okumayı öğrencilere öğretmek Milletleri millet yapan ve o milleti diğer milletlerden ayrı bir millet yapan temel esaslardan birisi de o milletin kullandığı dil ve alfabesidir. Dil; fikir dünyasının tezahürüdür, kendini ifade edebileceği iletişim aracıdır. Milletin hatırası, ruhu, özü, mayasıdır. Dilini kaybeden milletler, hatırasını, hafızasını hem ferdi hem de milli kimliğini, açıkçası her şeyini kaybetmeye yüz tutmuştur. Dil şuurunu kaybeden bir millet, millet olma şerefini kaybetmekle yüz yüze gelir. Lisan ve yazısını kaybeden bir millet, hafızasını kaybetmiş demektir. Böyle bir millet, kendi kültürüne ve tarihine yabancılaşır, geçmişte ne olduğunu unutur, bugün ve gelecekte ne olacağını bilemez hale gelir.
Dersin Amacı Osmanlıca matbu metinlerin okunmasını, yazmasını ve imla kurallarını öğretmek. Milletleri millet yapan ve o milleti diğer milletlerden ayrı bir millet yapan temel esaslardan birisi de o milletin kullandığı dil ve alfabesidir. Dil; fikir dünyasının tezahürüdür, kendini ifade edebileceği iletişim aracıdır. Milletin hatırası, ruhu, özü, mayasıdır. Dilini kaybeden milletler, hatırasını, hafızasını hem ferdi hem de milli kimliğini, açıkçası her şeyini kaybetmeye yüz tutmuştur. Dil şuurunu kaybeden bir millet, millet olma şerefini kaybetmekle yüz yüze gelir. Lisan ve yazısını kaybeden bir millet, hafızasını kaybetmiş demektir. Böyle bir millet, kendi kültürüne ve tarihine yabancılaşır, geçmişte ne olduğunu unutur, bugün ve gelecekte ne olacağını bilemez hale gelir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlıca dersinin önemi ve Osmanlı Alfabesinin gösterilmesi
  Ön Hazırlık: -
2 Alfabenin gösterilmesine devam ve harf grupları ile harflerin bitişmeleri hakkında bilgi verilmesi
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
3 Harflerin tanıtılması ile ilgili örnekler
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
4 Türkçe kelimelerin imlası: Türkçe kelimelerde sessizlerin yazılışında uyulacak kurallar, Türkçe kelimelerde seslilerin yazılışı
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
5 Hareke ile ilgili işaretler ve Arapça ve Farsça kelimelerin imlası
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
6 Türkçe, Farsça, Arapça sözcük yazımlarıyla ilgili örnek kelimelerin yazılması, okunması ve Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
7 Türkçe, Farsça, Arapça sözcük yazımlarına örneklere devam ve Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
8 Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
9 Asli üç harfli fiillerin ism-i fail ve ism-i Mefulü, Arapça rakamların gösterilmesi
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
10 Vav-ı ma’dule, Elif-i Maksure, Elif-i Memdude ve Hemzenin yazılışı ve bu kurallarla ilgili örnekler
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
11 Türkçe, Arapça ve Farsça olarak haftanın günleri ve yılın aylarının öğretilmesi
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
12 İsim ve fiillerin sonuna gelen ekler ile Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
13 Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
14 Osmanlıca matbu metin okuma
  Ön Hazırlık: Daha önceki konuda ödev yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 5
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 1 1
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 77    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar 1- Kurt, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri, I-II, Akçağ, Ankara 2005. 2. Balata, Refet Yalçın, Osmanlıca Dersleri, Ege Ünv. Yay., İzmir 2005. 3. Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi yay, İstanbul 1984. 4. Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansikloprdik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 2007. 5. Çağbayır, Yaşar, Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı Ötüken Türkçe Sözlük, I-V, Ötüken, İstanbul 2007. 6. Osmanlıca Türkçe Türk Masalları I-V, Murat Kitabevi, Ankara 2003-2006.
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler Her hafta ödev yapılması ve kontrol
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)