Ders Adı Osmanlıca Türkçesi II
Ders Kodu CIN-210
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) DOÇ. DR. YUSUF BİLEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Osmanlı Türkçesindeki harfleri tanır ve çözer. Arapça ve Farsça Kelimeleri okur. Okutma işaretlerini(harekeleri) kavrar. Rakamları ve tarihleri kavrar ve ifade eder. Arapça ve Farsça da bulunan kalıpları çözümler. Matbuu harfler ile el yazısını ayırt eder.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eski belgelerde yer alan metinlerin deşifrasyonu, metin içinde geçen farklı dillerin kelime yapılarının tanıtımı yapılır. Farklı türlerdeki metinlerin ortak özellikleri konusunda okuma ve yazma deneyimi kazandırılır. Arapça, Farsça ve Türkçenin lengüistik değerleri ve rakamlar konusunda bilgi aktarımı yapılır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrencilere Osmanlı Türkçesi metinleri okuyarak üzerinde yorum yapabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Amacı Osmanlı Türkçesinin okunuş kurallarını öğretip okuma alıştırmaları yapmaktır. Eski Belgelerde yer alan metinleri okuma, anlama ve yazma konusu hedeflenir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Osmanlı Türkçesinin Önemi ve Kullanım Alanları
2 Metin Okuma Çalışması
3 Arapça ve Farsça Kelimelerin Okunuş Özellikleri
4 Zarf Fiil ve Sıfat Fiil Ekleri
5 Türkçe Zamirler ve Türkçe Sayılar
6 Bildirme Ekleri, Hal Ekleri
7 İyelik Ekleri
8 Lisan Şiiri ile Peri Kızıyla Çoban Hikayesinin Okunması
9 Otuzbeş Yaş Şiiri ile Deli Dumrul Şiirinin Okunması
10 Arapça ve Farsça kaynaklı kelimeleri okuma çalışması
11 Arapça ve Farsça kaynaklı kelimeleri okuma çalışması
12 Tembel Ahmet Parçasının Okunması
13 Sudaki Halkalar ve Anneciğim Şiirlerinin Okunması
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 5
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 3
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 5
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 1
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 1
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 2
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 2
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 1
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 4
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 5
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 2
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 60    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Metin Uçar, Osmanlı Türkçesi Kolay Okuma Metinleri I,II,III, Isparta, 2017 Faruk K. TİMURTAŞ, Osmanlı Türkçesine Giriş I-II-III, İstanbul, 2000.
Diğer Kaynaklar Metin Uçar, Osmanlı Türkçesi Kolay Okuma Metinleri I,II,III, Isparta, 2017 Faruk K. TİMURTAŞ, Osmanlı Türkçesine Giriş I-II-III, İstanbul, 2000.
Materyal
Dökümanlar Metin Uçar, Osmanlı Türkçesi Kolay Okuma Metinleri I,II,III, Isparta, 2017 Faruk K. TİMURTAŞ, Osmanlı Türkçesine Giriş I-II-III, İstanbul, 2000.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)