Ders Adı Ebru II
Ders Kodu CIN-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.ünal erdinç
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak.Teknolojik gelişmeleri izlemek.Alanında kullanılan malzemeleri tanımak.Farklı dönemlere ait süsleme unsurlarını tanımak. Alan araştırmalarında bulunmak.Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek.Yaşam boyu öğrenme yeteneğini kazandırmak.Takım çalışması bilincine sahip olmak.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Neftli Battal ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Kumlu-Kılçıklı ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Çift Baskılı ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Akkase ebrusu için kalıp hazırlamak, Akkase ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Lale ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Papatya ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Karanfil ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Menekşe ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Sümbül ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Gül ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Yapıştırma Aharı hazırlama, Ebru kâğıtlarının mukavvaya yapıştırılması, Ebru kâğıtlarının levhaya dönüştürülmesi ve cetvellerin çekilmesi .
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İki yıllık eğitim sonunda, programdan mezun olan öğrencilerin fabrikalara, el sanatları atölyelerine ve Halk Eğitimi Merkezlerine usta öğretici olarak yerleştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Ebruculuk tarihi hakkında bilgi edinebilme, ebruculukta kullanılan malzemeleri tanıyabilme ve ebru yapımını öğrenebilme.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 1.Neftli Battal ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
2 2. Kumlu-Kılçıklı ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
3 3. Çift Baskılı ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
4 4. Akkase ebrusu için kalıp hazırlamak.
  Ön Hazırlık: BABAOĞLU, A. (2007). Ebru İstanbul, 1. Baskı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul.
5 5. Akkase ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak.
  Ön Hazırlık: BABAOĞLU, A. (2007). Ebru İstanbul, 1. Baskı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul.
6 6. Lale ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (1999). Renklerin Sonsuzluğu (Geleneksel Türk Ebru Sanatı), Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, (İstanbul.
7 7. Papatya ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (1999). Renklerin Sonsuzluğu (Geleneksel Türk Ebru Sanatı), Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, (İstanbul.
8 8.Karanfil ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (1999). Renklerin Sonsuzluğu (Geleneksel Türk Ebru Sanatı), Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, (İstanbul.
9 9. Menekşe ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak.
  Ön Hazırlık: BARUTÇUGİL, H. (1999). Renklerin Sonsuzluğu (Geleneksel Türk Ebru Sanatı), Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, (İstanbul.
10 10. Sümbül ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
11 11. Gül ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
12 12. Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Yapıştırma Aharı hazırlama.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
13 13.Ebru kâğıtlarının mukavvaya yapıştırılması.
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
14 14. Ebru kâğıtlarının levhaya dönüştürülmesi ve cetvellerin çekilmesi .
  Ön Hazırlık: ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 118    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar BABAOĞLU, A. (2007). Ebru İstanbul, 1. Baskı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul. BARUTÇUGİL, H. (1999). Renklerin Sonsuzluğu (Geleneksel Türk Ebru Sanatı), Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, (İstanbul. BARUTÇUGİL, H. (2004). Siyah Beyaz, Ebristan Yayınları, İstanbul. BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara. BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul. DERMAN, M. U. (1977). Türk Sanatında Ebru, Akbank Yayınevi, İstanbul. ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara. ERİŞ, M. N. (2007). Mustafa Esat Düzgünman ve Ebru, 1. Baskı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul. MESARA, G. (1998). Türk Sanatında İnce Kağıt Oyma¬cılığı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul. ÖZÇİMİ, M. S. (2009). Levni’den Ebru’ya, Yayın No: 198, Bahçıvanlar Basım San. A.Ş, Konya. SÖNMEZ, G. (2007). Gelenekselden Günümüze Ebru, İnkilap Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)