Ders Adı Türk El Sanatları III
Ders Kodu CIN-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Menekşe Meço
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Geleneksel el sanatlarının başlangıcından günümüze kadar olan gelişim ve değişimleri tarih, biçim ve kullanım açısından örnekler üzerinden incelenir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel el sanatlarının başlangıcından günümüze kadar olan gelişim ve değişimleri tarih, biçim ve kullanım açısından örnekler üzerinden incelenir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1.El sanatları terim ve kavramlar 2. Tarihi gelişimi 3- Sınıflandırılması 4- Kullanım alanları 5- Kullanılan teknikler
Dersin Amacı Kültür, Sanat ve Zanaat kavramlarını tanımlamak;kavramlar arasındaki bağın öğrenilmesi; el sanatlarının hammaddeye göre sınıflandırılması ve örneklerle tanınması amaçlanmıştır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Kültür, Sanat ve Zanaat kavramlarını tanımlamak ve kavramlar arasındaki bağın öğrenilmesi;
2 Kültür, Sanat ve Zanaat kavramlarını tanımlamak ve kavramlar arasındaki bağın öğrenilmesi;
3 El Sanatları Tarihinin Öğrenilmesi
4 Somut Olmayan Kültürel Miras kapsamında değerlerimizin tanıtılması
5 El sanatlarının hammaddeye göre sınıflandırılması
6 El sanatlarının hammaddeye göre sınıflandırılması ve örneklerin incelenmesi
7 El sanatlarının hammaddeye göre sınıflandırılması ve sunumun hazırlanması
8 Hammadde Olarak Lif İşleyen El Sanatları
9 Hammadde Olarak Ağaç İşleyen El Sanatları
10 Hammadde Olarak Taş İşleyen El Sanatları
11 Hammadde Olarak Toprak İşleyen El Sanatları
12 Hammadde Olarak Maden İşleyen El Sanatları
13 Hammadde Olarak Deri ve Hayvansal Atık İşleyen El Sanatları
14 Hammadde Olarak ağaç dalları, saplar ve ince şeritler İşleyen El Sanatları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 8 1 8
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Barışta, H. Ö. (1988) türk El Sanatları, Art Book Yayınevi, Ankara. Oğuz, M.Ö. (2008) TÜRKİYENİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.
Diğer Kaynaklar Barışta, H. Ö. (1988) türk El Sanatları, Art Book Yayınevi, Ankara. Oğuz, M.Ö. (2008) TÜRKİYENİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.
Materyal
Dökümanlar Barışta, H. Ö. (1988) türk El Sanatları, Art Book Yayınevi, Ankara. Oğuz, M.Ö. (2008) TÜRKİYENİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)