Ders Adı Desen II
Ders Kodu CIN-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi İbrahim KESEK
Dersin Yardımcıları yok
Dersin Öğrenme Çıktıları formda derinlik etkilerini uygular ön-orta-arka plan ilişkilerini kurar. oran/orantı ve ölçü ile derinlik etkilerini kullanır. gözleme dayalı canlı model çalışmasını üstten bakış açısıyla betimler. üstten bakış açısı kullanarak iç mekan yorumlar. üstten bakış açısı kullanarak dış mekan yorumlar. modeli alttan bakış açısı kullanarak yorumlar. mekanı alttan bakış açısı kullarak betimler.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Haftalar Konular 1. hafta Desende iç form, dış form. 2. hafta üstten bakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması 3. hafta üstten bakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması 4. hafta üstten bakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması 5. hafta alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması 6. hafta alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması 7. hafta alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması 8. hafta alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması 9. hafta imgesel mekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme 10. hafta imgesel mekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme 11. hafta gözleme dayalımekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme 12. hafta gözleme dayalımekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme 13. hafta kurgusal yorum çalışması 14. hafta kurgusal yorum çalışması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Desende derinlik etkileri, perspektif ve espas ilişkilerini değerlendirebilecektir.üstten bakış açısı ile modeli mekan içinde yorumlayabilir.alttan bakış açısı kullanarak model ve mekan ilişkilerini kurabilir.
Dersin Amacı Desende derinlik etkileri, perspektif ve espas ilişkilerini değerlendirebilme. Modeli mekan içinde yorumlayabilme.Alttan ve üstten bakış açısı kullanarak model ve mekan ilişkilerini kurabilme.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Desende iç form, dış form.
2 üstten bakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
3 üstten bakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
4 üstten bakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
5 alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
6 alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
7 alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
8 alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
9 imgesel mekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme
10 imgesel mekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme
11 gözleme dayalımekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme
12 gözleme dayalımekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme
13 kurgusal yorum çalışması
14 kurgusal yorum çalışması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 2 4 8
Sunum 1 1 1
Proje 1 1 1
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 4 4
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 4 4
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 158    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Ders notu yoktur. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Diğer Kaynaklar Ders notu yoktur. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Materyal
Dökümanlar Ders notu yoktur. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Ödevler 2 adet hayvan deseni etüt
Sınavlar 1 ara sınav 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)