Ders Adı Anadolu Türk Çini Sanatı I
Ders Kodu CIN-217
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Anadolu'da kullanılmış Türk çini örneklerini, motif ve renkleri tanımak 2 Anadolu'da kullanılan teknikler hakkında bilgi sahibi olmak 3 Anadolu Türk çini sanatında merkezleri ve eserleri tanımak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Seramik ve çini yapımı teknikleri, ilk uygulama alanları ve Türk çini sanatının Anadolu Selçuklu sonu Beylikler dönemi mimari uygulama alanlarını kapsar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1 Seramik ve çini kavramlarını açıklamak. 2 Seramik ve çinide kullanılan teknik kavramları açıklamak. 3 Çini ve seramiğin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Amacı Seramik ve çini tanımlamaları, kavramları, teknikleri, kullanılan malzemeleri, tezyinatı özelliklerini ve İslam Sanatındaki ve Türk sanatındaki ilk uygulama örneklerini incelemek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı yapılacak, kaynaklar ve içerikleri üzerinde durulacak.
2 Çini ve seramiğin tarihçesi açıklanacak, seramik ve çinide malzeme ve yapım aşamaları irdelenecek.
3 Çini ve seramik yapımında kullanılan malzemeler ve pişirilen fırınlar tanıtılacak.
4 Seramik ve çini yapım tekniklerinden (ajur barbutin, sırlı, sır altı, sır üstü, renkli sır tekniği, çini mozaik, rölyef, minai) tanıtılacak.
5 Lüster, minai, sgrafitto, slip gibi tekniklerin anlatımına devam edilecek.
6 Dünyada sırlı malzeme seramik ve çini kullanımının ilk örnekleri ve Türklerdeki ilk uygulamaları üzerinde durulacak.
7 Anadolu ve Beylikler dönemi dini ve kamusal yapılarında çini kullanımı açıklanacak: Tokat Çukur Medrese, Divriği kale camisi, Konya Kılıç Arslan türbesi, Akşehir Ulu camii, Sivas İzzettin 1.Keykavus Türbesi, Konya Alaeddin Camii, Konya Şekerfuruş Mescidi, Tokat Ali el-Tusi Türbesi, Akşehir Küçük Ayasofya Mescidi, Malatya Ulu Camii binalardaki çini kullanımı anlatılacak.
8 Konya Sırçalı Medrese, Konya Karatay Medresesi, Konya Sırcalı Mescid, Konya Sahip Ata Camisi, Afyon Mısrî Camii, Kayseri Kölük Camii, Konya İnce Minareli Camii, Konya Sahip Ata Hangahı ve Türbesi, Sivas Gök Medrese, Sivas Buruciye Medresesi, Sivas Çifte Minareli Medrese gibi yapılarda çini kullanımı üzerinde durulacak.
9 Amasya Gök Medrese, Konya Sadrettin Konevi Mescdi, Harput Arap Baba Mescidi Konya Beyhekim Mescidi, Tokat Gök Medrese, Afyon Çay Taş Medrese, Konya Tahir ile Zühre Mescidi, Ankara Arslanhane Camisi, Erzurum Çifte Minareli Medrese gibi binalardaki çiniler anlatılacak.
10 Ara sınav
11 Anadolu Selçuklu Saraylarından, II. Kılıç Arslan Köşkü, Kayseri Keykubadiye, Antalya, Aspendos, Alanya İç kale, Aksaray (Sarayaltı), Kubadabad Büyük ve Küçük saray çinileri, Kız kalesi ve Malanda köşkü gibi yapılarda çini kullanımı hakkında bilgi verilecek.
12 Anadolu Beylikler Döneminde Çini kullanımı ile ilgili bilgiler verilecek. Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve türbesi, Konya Mevlana türbesindeki çini lahitler, Konya Kara Arslan türbesi lahit çinileri, Erzurum Yakutiye Medresesi, Birgi Ulu Camii ve Birgi Aydınoğlu Mehmet Bey Türbesi gibi yapılarda çini kullanımı üzerinde durulacak.
13 Karaman Gaferyat Köyü Camisi, Efes Aydınoğlu İsa Bey Camisi, Balat İlyas Bey Camisi, Konya Hasbey Darül Hüffazı, Kütahya Germiyanoğlu 2. Yakup Bey Türbesi ve Karaman İbrahim Bey İmareti gibi örnekler anlatılacak.
14 Çini ve seramik sanatı hakkında genel bir değerlendirme yapılacak.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 1
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 1
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 1
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 1
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 1
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 1
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 1
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 1
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 1
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 1
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 1
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 1
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)