Ders Adı Türk İslam Sanat Tarihi I
Ders Kodu CIN-219
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) DOÇ. DR. YUSUF BİLEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları -Türk Sanatının Dünya kültürleri içindeki özgünlüğünü ifade eder. -Türk Sanatının tarihsel süreçteki üslup birliğini tanıtır. - Mimari yapı türlerini adlandırır. - Türk Sanatının mimari süsleme türlerini adlandırır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türk sanatının İslamiyetten önceki dönemi kronolojik olarak ele alınır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk sanatının İslamiyetten önceki dönemi ve sanat özelliklerini kavrarlar.
Dersin Amacı Sanatta zevk ve estetik anlayışının gelişiminin sağlanmasıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türk Sanatına Giriş (İslamiyetten önce): Dersin içeriği, konuları, kaynak kitapları, sınavlar ve ödevler tanıtılır.
2 Türk Sanatı Kavramı:Türk Sanatı Kavramı ele alınır.
3 Türk Sanatının Sınıflandırılması:Türk Sanatı türlerine ayrılır.
4 Türk Sanatını Görseller Eşliğinde Tanıma
5 Asya Hun Sanatı:Asya Hun Sanatı tanıtılır.
6 Avrupa Hun Sanatı:Avrupa Hun Sanatı tanıtılır.
7 Göçebe Türk Toplumlarının Sanatının Çevreye Yayılması:Göçebe Türk Toplumunun Sanatının çevreye yayılımı anlatılır.
8 Hun Sanatının Özellikleri
9 Göçebe Türk Toplumlarının Sanatının Çevreye Yayılması:Göçebe Türk Toplumunun Sanatının çevreye yayılımı anlatılır.
10 Göktürk Sanatı : Göktürk Sanatı tanıtılır.
11 Uygur Sanatı:Uygur Sanatı tanıtılır.
12 Göçebe ve Yerleşik Türk Toplumları Sanatı:Bu iki çeşit Türk topluluklarının sanatına toplu bakış.
13 Göktürk ve Uygur Sanatının Karşılaştırılması
14 Genel Tekrar: Üniteler genel olarak ele alınır.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 5
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 1
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 1
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 2
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 2
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 2
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 3
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 2
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 5
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 5
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 5
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu Oktay Aslanapa TÜRK SANATI,
Diğer Kaynaklar Oktay Aslanapa TÜRK SANATI,
Materyal
Dökümanlar Oktay Aslanapa TÜRK SANATI,
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)