Ders Adı Türk İslam Sanat Tarihi II
Ders Kodu CIN-220
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) DOÇ. DR. YUSUF BİLEN,
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İslamiyet öncesi ve sonrası Türklerin ürettiği sanat eserlerini tanıyabilmek ve eserler hakkında bilgi sahibi olan bireyler yetiştirmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Orta Asya'da Türkler tarafından İslam öncesi dönemde üretilmiş mimari eserler ve objeler. İslam sonrası Türkler tarafından üretilmiş dini ve sivil mimari eserleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İslamiyet öncesi ve sonrası Türklerin ürettiği sanat eserlerini tanıyabilmek ve eserler hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin Amacı İslamiyet öncesi ve sonrası Türklerin ortaya koydukları sanat ürünleri hakkında bilgi vermek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Hunlar ve ürettikleri sanat eserleri
2 Göktürk sanatı
3 Uygur sanatı
4 İslam sonrası Karahanlı sanatı
5 Gazneliler dönemi Türk sanatı
6 Büyük Selçuklu Dönemi Türk sanatı
7 Ara sınav
8 Anadolu Selçuklu dönemi Türk sanatı
9 Mısır Tolunoğulları dönemi Türk sanatı
10 Memluk dönemi Türk sanatı.
11 Anadolu Beylikleri dönemi Türk sanatı
12 Erken Osmanlı Dönemi Türk sanatı
13 Klasik dönem Osmanlı sanatı
14 Son dönem Osmanlı sanatı
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 10 140
Ödevler 1 2 2
Sunum 1 1 1
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu ASLANAPA, Oktay, "Türk Sanatı", Kervan Yayınları, İstanbul, 1984.
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)