Ders Adı Minyatüre Giriş I
Ders Kodu CIN-225
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR. HABİBE ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Boyama tekniklerini bilme. 2. Bu teknikleri uygulama.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Minyatürde kullanılan boyama tekniklerini bilip uygulayabilme becerisi bu dersin içeriğini oluşturur.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Minyatürde kullanılan boyama tekniklerini uygulayabilme hedeflenmiştir.
Dersin Amacı Minyatürde kullanılan boyama tekniklerini uygulama becerisi kazandırma.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Minyatür boyama teknikleri hakkında bilgi. Minyatürlerde boyama tekniklerinin uygulandığı yerler.
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
2 Düz boyama için kağıt ve kompozisyon hazırlama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
3 Hazırlanan kompozisyonu kağıda aktarma ve düz boyama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
4 Çift tahrir boyama tekniği yapmak için kağıt ve desen hazırlama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
5 Hazırlanan deseni kağıda aktarıp boyama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
6 Akıtma tekniği için kağıt ve desen hazırlama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
7 Hazırlanan deseni kağıda aktarıp boyama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
8 Nüanslı veya tonlama(münhani) boyama tekniği için kağıt ve desen hazırlama
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
9 Hazırlanan deseni kağıda aktarıp boyama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
10 Noktalama boyama tekniği için kağıt ve desen hazırlama
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
11 Hazırlanan deseni kağıda aktarıp boyama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
12 Tarama boyama tekniği için kağıt ve desen hazırlama
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
13 Hazırlanan deseni kağıda aktarıp boyama.
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 5
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 5
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 5
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 5
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 5
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 5
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 5
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 5
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 5
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 5
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 6 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 150    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
Diğer Kaynaklar AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
Materyal
Dökümanlar AKBULUT ERSOY;(2006),Sevgi, Osmanlı Minyatür Tekniği. ISBN 9944-62-061-0, Ankara
Ödevler
Sınavlar 1 Ara sınav. 1 Final
Materyal Diğer Ders içi yapılan çalışmalar performans olarak değerlendirilir.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)