Ders Adı Çamur Tornaya Giriş I
Ders Kodu CIN-231
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Türk Kültür tarihi içinde seramiğin yerini belirleyip çağdaş sanat ile bağlantısını kurarak tasarımlarla desteklemek. 2. Geçmişten günümüze seramiği kavrayarak sentez yapabilme 3. Seramik sanatının geçmişten günümüze kadar kullanılan yöntemlerini bilmek. 4. Seramik tasarımların iki boyutlu yüzeylerden üç boyutlu yüzeylere çözümlenerek uygulanması. 5. Mesleki ve etik sorumluluk taşımak 6. Seramikle ilgili toplumsal ve evrensel boyutlarda bilgi ve beceri sahibi olmak, yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Geleneksel sanatımız olan çömlekçi tornasının tanımı, tarihsel süreçteki gelişimi ve günümüz seramiğine yansıması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Seramik sanatı içinde yer alan çamur tornasında şekillendirme işlemini öğrenmek, geçmişten günümüze geçen süreçte tornadan özgün tasarım ve uygulama yapabilme.
Dersin Amacı : Seramik tornasının tarihçesi, tanımı, önemi, günümüzdeki durumu, Türkiye’nin her bölgesinde lokal olarak yapılma nedeni, geçmişten günümüze yaygın olarak yapılması, günümüzde teknolojik olanaklardan yararlanarak uygulamada oluşan farklılıklar, gelişimleri, yardımcı malzeme olarak kullanılan hammadde, makine, alet, gereçler, yapım ve bezeme tekniklerinden örnekler, kullanım alanları, sektör içinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri.
WorkPlacement KULLANILMAKTA
Hafta Konular  
1 Çömlekçi tornasının Dünya’da ve Türkiye’de ki tarihçesi, torna çekiminde kullanılan aletler ve kullanım aşamaları. Kullanılan hammaddenin özellikleri ve çekim aletlerinin tanımlanması ve konunun araştırılıp seminer hazırlanması.
2 Torna çekiminde kullanılan kil’in bölgeden seçiminde nelere dikkat edilmeli? Kullanılan kil’in özellikleri nasıl olmalı? Avantaj ve dezavantajlar nelerdir? • Kilin belirlenmesi • Kilin suda bekletilip, süzülmesi • Dinlenmeye alınan kilin alçı plakalarda plastik kıvama getirilmesi Plastik kıvama getirilen kilin farklı yoğurma teknikleri kullanılarak hazırlanıp beklemeye alınması
3 Hazırlanan kilin, torna makinasının üzerinde merkeze getirilerek, içinin elle açılıp yükseltme işleminin yapılması, silindir şekli verilmesi.
4 Tornada şekillendirilen silindir formunun belli bir sertliğe geldikten sonra ters çevrilerek dip alma aletleriyle dip kısmının alınıp sır ayağının oluşturulması. Kulp çekim işleminin aşamalarının gösterilmesi
5 Önceden çekim için hazırlanan kilin merkeze getirilmesi, çeki aletleriyle çanak formunun oluşturulması, dip alma ve dekor tekniklerinin gösterilmesi.
6 Kilin merkeze getirilip, tabak formlarının tornada şekillendirilmesinin sağlanması, dip alma ve dekor tekniklerinden uygulama
7 Kahve takımı tasarımlarının oluşturulması ve tornada şekillendirilmesi.
8 Çaydanlık tasarım çizimi, çaydanlık yapım aşamalarının gösterilmesi, ana gövde, kapak, emzik, kulp kısımlarının tornada yapımının gösterilmesi ve uygulama.
9 Çay takımı (2 kişilik) tasarım ve tornada uygulama. Çay fincanı, tabak vb. çay takımındaki tüm formların tornadan çekimi
10 Tornadan düşünülen figüratif çalışmanın tasarımı, çekimi ve montaj yapılma aşamaları.
11 Astar reçetelerinin oluşturulması, hazırlanması ve tornada şekillendirilmiş formların yüzeylerine uygulanması. Seminer
12 Çark yüzeyinde merkeze getirilen kilden küre formunun çekimi ve dip alma işleminin yapılması.
13 . Çarkta şekillendirilen, önceden belirlenmiş olan birimden büyük – küçük, yüksek – alçak şekillerde kullanılarak40x40 ebatlarında seramik pano yapmak
14 Çarkta şekillendirilen ve kuruma işlemi bitmiş formların 950 – 1000 C bisküvi pişirimini gerçekleştirmek, sır hazırlama, sılama tekniklerinin uygulanması, sırlama işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve fırın doldurumunun gösterilmesi.1040 – 1100 C sır pişiriminin gerçekleştirilmesi.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 5 70
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Çobanlı Z., “Astar ve Astar Teknikleri” Yalgın A.R., “Anadolu’da Çok İptidai Çömlekçilik” Neriman G., Munsuz M.N., “Avanos Çömlekçiliği ve Kullanılan toprakların Bazı Teknolojik Özellikleri” Güngör G., “Anadolu’da İlkel Çömlekçilik” Galatalı A., “Toprağın ve Ateşin Ozanı” Anılanmert B., “Daha Çok Ateş” Çolakoğlu H., “Toprağın Erki” Mattison S., “The Complete Potter” Pottery Basics – Çömlekçilik “Jacqui Atkin” Peterson S., “Contemporary Ceramics” Çizer S., “Seramik Yapıyoruz”
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)