Ders Adı Seramik ve Heykel Atölyesine Giriş I
Ders Kodu CIN-233
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Teknik çizimi yapılmış bir tasarımı alçı ile oluşturmak 2.Endüstriyel çalışmalar yapabilme yeteneği kazanmak 3.Endüstriyel Seramik üretiminde kullanılan kalıpları hazırlayabilmek 4. Kalıpların hazırlanabilmesi için elle veya alçı tornasında model
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Alçı tornasının kullanılması ve fincan, kupa ve çaydanlık çekilmesi ve çekilen çekirdek kalıpların üretim ve teksir kalıplarının alınası
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Alçı ile yapılabilecek her türlü çalışmada uzmanlaşmak
Dersin Amacı 1. Endüstriyel ürün tasarlama ve uygulama sürecini kavramak. 2. Tasarlanan endüstriyel bir ürünün teknik çizimini çizebilmeyi öğrenmek 3 Tek, çift ve üç parçalı modellerin kalıp yapımını uygulamalı öğrenmek. 4.Alçı tornasında model yapımında deneyim kazanmak 5. Boş ve dolu döküm tekniklerini uygulamak.
WorkPlacement KULLANILMAKTA
Hafta Konular  
1 Bir önceki senenin değerlendirilmesinin yapılması ve ders işleyiş ve konular hakkında bilgi verilmesi
2 Değişik formlardaki maket hayvanların kalıplarının alınmaya başlanması
3 Çok parçalı hayvan kalıplarının devamı
4 Alınan hayvan kalıplarına döküm yapılması ve ürünlerin kurumaya bırakılması
5 Kuruyan ürünlerin rötuşlanarak bisküvi pişirimi için fırınına konulması
6 Fırından çıkarılan ürünlerin sırlanarak fırınlanması
7 Alçı tornasının kullanımı hakkında teorik bilgi ve uygulamaya başlanması
8 Alçı tornasında silindir çekiminin gösterilmesi
9 Alçı tornasında değişik formlarda (kupa, kalemlik, fincan vb.) çekirdek kalıp çekimi
10 Çekirdek kalıp çekimlerine devam edilmesi
11 Alçı tornasında hazırlanan çekirdek kalıpların üretim kalıplarının alınması
12 Üretim kalıplarının tamamlanıp düzeltilerek kurumaya bırakılması
13 . Üretim kalıplarına döküm yapılması, kurumaya bırakılması ve rötuş işlemlerin yapıldıktan sonra fırına hazır hale getirilmesi
14 Ürünlerin sırlanarak fırına yerleştirilmesi Dönem hakkında değerlendirilme yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 14 4 56
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 14 4 56
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Ersun Özken, Endüstriyel Seramikte Alçı Şekillendirme Teknikleri, Sanatta Yeterlik Eser Çalışması, İstanbul 1977 2. Hande Kura, Endüstriyel Seramik Tasarımında Biçim ve Üretim Yöntemleri. Sanatta Yeterlik Eser Çalışması, İstanbul, 1989 3. Yrd. Doç. Selehattin Pekşen, Alçı Atelyesi, Temel Ders Kitabı, İstanbul 2000. 4. Öğr. Gör. Yunis Yılmazer, Model Kalıp ve Seramik Döküm Teknikleri, 2008. 5. Konularla ilgili olarak "internet "üzerinden yapılan kaynaklar.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)