Ders Adı Çini Tasarımı III
Ders Kodu CIN-301
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 5.Yarıyıl
AKTS 7
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Elif BAYRAK KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-İznik ve Kütahya çinilerini tanımlayabilmeleri, 2-İznik ve Kütahya da kullanılan form tiplerini tanıyabilmeleri, 3 -İznik ve Kütahya nın özelliklerine göre tasarım ve form uygulama yapabilmeleri, 4 -Aldığı projeyi seri olarak üretebilmeleri, 5 -Aldığı projeyi uygulaması, araştırmaları, çizimleri ile sunum yapacak hale getirebilmeleri beklenmektedir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ders,Türkiye'nin iki önemli çini merkezi olan İznik ve Kütahya çinilerinin tüm yönleriyle ele alınmasını içermektedir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-çini sanatının en önemli iki merkezinin tam olarak anlaşılması 2-iki merkez arasındaki desen ve teknik özelliklerinin ayırt edilebilmesi 3- Merkezler arasındaki üretim ve alt yapı farklılıklarının belirlenebilmesi 4-Merkezler arasındaki kullanılan sır ve sırlama yöntemlerinin belirlenmesi
Dersin Amacı Öğrencilere, çini sanatında önemli bir yere ve öneme sahip merkezlerden olan Kütahya ve İznik çinilerinin yöntem, teknik ve üretim konuları kavratmak ve bu merkezlere ait çinilerin röprodüksiyonlarını yapmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ders hakkında bilgi verilmesi ve konu ile ilgili yayınların içeriğinin tanıtılması
2 İznik ve Kütahya Çiniciliği hakkında genel bilgi verilmesi
3 İznik ve Kütahya çinilerinde kullanılan formlar ve özellikleri
4 İznik ve Kütahya çinilerinde renk, desen, form ilişkisinin anlatılması
5 İznik ve Kütahya çinilerinden yola çıkılarak hazırlanan formların uygulamaları
6 Formların üretiminde kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi
7 Formların modellerinin oluşturulması
8 Formların modellerinin oluşturulması
9 Modelleri oluşturulan formların kalıplarının alınması
10 Kalıpları alınan formların döküm çamuru kullanılarak çoğaltılması
11 Astarlama çalışmaları ve örnek çalışmalar
12 Bisküvi pişirimi yapılması
13 Bisküvi pişirimi yapılmış çalışmalara Sırlama yapılması
14 Proje sunum, genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 7 98
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 226    
Dersin Akts Kredisi 7    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)