Ders Adı Çini Tasarımı IV
Ders Kodu CIN-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 6
Dersi Veren(ler) Öğr.gör.Dr.Elif BAYRAK KAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Çini de Selçuklu ve Erken Osmanlı dönemlerini tanıyarak farklı bir biçimde yorumlayabilmek 2-Geleneksel form anlayışından farklı form anlayışını tasarlayıp uygulayabilmek, 3-Geleneksel dekor teknikleri dışında farklı dekor tekniklerini uygulayabilmek 4-Bugünün estetik anlayışını tasarımında yansıtabilmek 5-Yaptığı tasarımları sergileme sunma ve yorum yapabilme becerisine sahip olabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çinilerin bütün dönem özelliklerinin kavranarak yeni tasarımlar oluşturmaktır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çinilerinin teknik özeliklerinin anlaşılması 2-Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çinilerinin desen özelliklerinin çözümlenmesi 3-Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çinilerinin alt yapılarının çözümlenmesi 4-Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çinilerinin sır özelliklerin aşılması ve yeni tasarımlarda bu özelliklerin kullanılması
Dersin Amacı Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çini, desen ve form anlayışından yola çıkarak, günümüzün estetik anlayışında Selçuklu ve Erken Osmanlı ya göndermeler yapan yeni tasarımlar yapmak
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Erken Osmanlı döneminin tarihsel süreçte değerlendirilmesi
  Ön Hazırlık: ASLANAPA,Oktay-YETKİ,Şerare-ALTUN,Ara; İznik Çini Fırınları Kazısı II.Dönem 1981-1988,İst.1989, 326 S.
2 Erken Osmanlı dönemi Çini desen ve form anlayışı incelenmesi
  Ön Hazırlık: ATASOY,Nurhan-RABY,Jullian; İznik Seramikleri,1989
3 Tasarım konusunun belirlenmesi ve tasarım i ile ilgili bilgiler verilmesi
4 Tasarım eskiz aşamaları
5 Eskiz aşamaları
6 Eskiz aşamaları
7 Eskiz aşamaları
8 tamamlanan eskizlerde son düzeltmeler
9 Belirlenen tasarımın üretim aşamaları
10 Üretim çalışmalarına devam edilmesi ve sunum dosyasının hazırlık çalışmaları
11 Üretim aşamaların devamı
12 Üretim aşamaların devamı
13 Üretim aşamaların devamı
14 Üretimi yapılan orijinal form ve boyutlarına göre seçimi ve renk denemelerinin sunumu için gerekli düzenlemelerin yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 6 84
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 5 5
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 206    
Dersin Akts Kredisi 6    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)