Ders Adı Restorasyon ve Konservasyon Teknikleri II
Ders Kodu CIN-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Mustafa GENÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eserlerin saklanması, korunması ve onarımı kavramlarını bilir. Tarihi tekstillerin korunma biçimlerini bilir. Tarihi tekstillerin temizliği ve korunması için gerekli yöntemleri bilir ve kullanır. Tarihi tekstillerin temizliğinde kullanılması gereken malzemeleri bilir. Tarihi tekstillerin restorasyonu için yöntem ve teknikleri bilir. Eserleri koruma ve saklama bilinci gelişmiştir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Eserlerin saklanması, korunması ve onarımı kavramlarının aktarılması ve Tarihi tekstillerin korunma biçimlerinin kavratılması,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri halı ve kilimlerde kullanılan restorasyon tekniklerinin öğretilmesi
Dersin Amacı Tekstilde Konservasyon ve Restorasyon kavramlarının tanımı ve anlaşılması, organik ve inorganik malzeme gruplarının tanımlanarak farklı özelliklere sahip bu malzemelerin bozulma nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin kavratılması konularını kapsar. Tekstil alanında konservasyon ve restorasyonun öneminin kavratılması, korumacılık, restorasyon ve onarımın temel kavramları, tekstillerin bozulmaya karşı korunması ve bozulmaya sebep olan nem, sıcaklık, ışık, hava kirliliği ve biyolojik etmenlerin tanımı, denetimi, ölçümü konuklarında temel bilgiler verilir. Dünya da ve Türkiye de restorasyonun önemi, gelişimi, restorasyon ile ilgili kuruluşlar ve çalışma biçimleri incelenir. Bu bilgiler ışığında tekstil örneği üzerinde konservasyon ve restorasyonda kullanılan bazı teknikler ile küçük çapta uygulamalar yapılması ve teorik bilgilerin pekiştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Organik ve inorganik malzemeden üretilmiş el sanatı ürünlerinin tespiti.
2 El sanatı ürünlerine zarar veren biyolojik, kimyasal, fiziksel etkenler nelerdir.
3 Nemin el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi.
4 Nemin el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için müze ve depolarda alınması gereken önlemlerin incelenmesi.
5 Işığın el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi.
6 Işığın el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için müze ve depolarda alınması gereken önlemlerin incelenmesi.
7 Biyolojik canlıların el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi.
8 Biyolojik canlıların el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için müze ve depolarda alınması gereken önlemlerin incelenmesi.
9 Hava kirliliği ve tozların el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin incelenmesi.
10 Hava kirliliği ve tozların el sanatı ürünleri üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması için müze ve depolarda alınması gereken önlemlerin incelenmesi.
11 Toprak ve su altından bulunan organik ve pişmiş topraktan yapılmış malzemenin çıkarılma yöntemleri.
12 Toprak ve su altından bulunan organik ve pişmiş topraktan yapılmış malzemenin çıkarıldıktan sonra korunması yöntemleri.
13 Etnografik eserlerin sınıflanması kayıt altına alınması envanter kayıtlarının çıkarılması.
14 Depolara ve müzelere etnografik ürünler yerleştirmeden önce yapılması gereken çalışmalar.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 5 70
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 10 20
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 17 17
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 178    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Müzedeki Malzemeleri Koruma Yöntemleri, ICCROM Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Araştırmaları Uluslar arası Merkezi İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı. FINCH K, BOSWORTH D.; Caring for Your Collection, The Illıustrated History of Texztiles, Londra-1991 FINCH K, PUTHAM G.; The Care and Preservation of Textiles, B.T. Bastford Ldt. London-1985,
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)