Ders Adı Estetik ve Sanat Felsefesi II
Ders Kodu CIN-314
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; 1. Temel sanat felsefesi kavramı ve teorileri anlama ve uygulama becerisini göstereceklerdir 2. Kuramsal ve kavramsal düşünce kazanacaklar, 3. Etkin bir şekilde iletişim kuracaklar ve tartışacaklar, 4. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma yetisi kazanacaklar, 5. Sanata ve sanatta güzele dair problemleri sosyal bağlamı içinde ele alma ve değerlendirme becerilerinde gelişme sağlayacaklar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu ders Sanat Felsefesi alanındaki temel teori ve kavramlara genel giriş niteliğindedir. Sanat felsefesine ait çeşitli düşünce savunuları farklı filozofların eserleri eşliğinde analiz edilerek, karşılaştırılacaktır. Bu ders esnasında, Sanat nedir? Sanatı tanımlayan ya da bir sanat çalışmasını sanat çalışması yapan nedir? Estetik nitelikler nelerdir? Estetik tat, tarz ve tecrübe nedir?
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Sanat felsefesi teorilerinin derinlikli bilgisini edinmek 2-Sanat ilgili konularda eleştirel ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek 3-Kuramsal ve kavramsal düşünce yeteneğini geliştirmek. 4-Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma yeteneğini geliştirmek. 5- Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek.
Dersin Amacı Sanat felsefesi teorilerini tanıtmak, terminolojisini öğretmek, Sanat felsefesi teorilerinin derinlikli bilgisini edinmek ve sanat ilgili konularda eleştirel ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek Sanat felsefesi teorilerinin derinlikli bilgisini edinmek ve sanat ilgili konularda eleştirel ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş: Sanat Felsefesi Nedir? Kapsam, tanım, aesthesis kavramı
2 Sanatı Tanımlayan Şey Nedir? Sanat eseri zanaat eseri ayırımı
3 Güzel ve Sanatsal güzel, üretim, yaratım kavramları, tanım, kapsam
4 Sanatın Toplumsal Tarihi ile Sanat Felsefesi arasındaki ilişkiler, tarihsel bir bakış
5 Grek materyalist felsefesinde sanat algısı ve sanat felsefesi, pyhtagoras, Empedokles vd.
6 Platon'un Sanat felsefesi, idealar dünyası, Mağara alegorisi, mimesis, mimetik sanat
7 Aristoteles'in Sanat felsefesi, sanatsal güzel, tragedya, poetika, Tiyatro
8 Plotinos'un Sanat felsefesi, Enneadlar, Plotinus'ta hen, evren ve sanat tarihinde etkisi
9 Kant'ın Sanat Felsefesi Kant'ta saf akıl, pratik akıl, yargı gücü kapsamı. Sanatın ontolojisi
10 Hegel'in Sanat Felsefesi Diyalektik idealizm ve varlık, hegel'in sistemi
11 Hegel'in Sanat Felsefesi Hegel'in Güzel Sanatlar üzerine Dersleri, sanat türleri
12 Nietzsche'nin Sanat Felsefesi, Apolloncu-Dionysoscu sanat, Nietzsche'nin müziğe yaklaşımı
13 Bergson'un Sanat Felsefesi Bergsoncu felsefede zaman ve varlık anlayışının sanata yansıması
14 İşlenen estetik kuramların genel değerlendirmesi ve sanat dönemleri, akımları ile ilişkisi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 2
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 2
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 2
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 2
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 2
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 2
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 2
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 2
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 2
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 2
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 2
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 2
14 2
15 2
16 2
17 2
18 2
19 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 1 1
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 1 1
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 108    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Öğrenciler ders esnasında not tutacaklardır
Diğer Kaynaklar Öğrenciler ders esnasında not tutacaklardır
Materyal
Dökümanlar Öğrenciler ders esnasında not tutacaklardır
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)