Ders Adı Seramik ve Heykel Atölyesi II
Ders Kodu CIN-316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) YRD.DOÇ.DR. SERAP ÜNAL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Şekillendirmede kullanılan çamur çeşitlerini tanıyabilecektir. 2.Üreteceği forma göre hangi çamur çeşidini kullanacağını saptar. 3. Verilen konuya göre eskiz taslağı hazırlayabilecektir. 4. Hazırladığı eskiz taslağını şekillendirmede kullanılan yöntemlere göre saptayabilecektir. 5. Tasarımını uygulayabilecektir. 6. Uyguladığı ürünün özelliklerini ve gerekliliklerini saptayabilecektir. 7. Ürünün ne tip fırında pişirileceğini tanır. 8. Ürüne ne gibi işlemler yapılacağını tanır
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Temel seramik şekillendirme tekniklerinin anlatılması ve uygulanması[sucuk, plaka, çimdik gibi)
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Seramik sanatında kullanılan çamur çeşitlerinin ve şekillendirme tekniklerinin kavranması.
Dersin Amacı Seramikte kullanılan temel şekillendirme tekniklerini öğrenmek ve bu tekniklere uygun tasarımlar yapabilmek
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Seramik yüzey üzerinde, temel sanat öğelerinden çizgi, nokta, doku v.s. araştırması
2 Seramik yüzey üzerinde, temel sanat öğelerinden çizgi, nokta, doku v.s. araştırmasının uygulanması
3 Öğretilen şekillendirme yöntemlerinin iki yada üçü ile oluşturulan tasarımın şekillendirilmesi
4 Şekillendirilen seramiklerin bisküvi pişirimlerinin yapılması
5 Seramiklerin sırlanarak sırlı pişirimlerinin yapılması.
6 Hem dekoratif hem de fonksiyonel olmasına dikkat edilerek, el ile şekillendirme tekniğine uygun çaydanlık tasarımları hazırlanması
7 Tasarlanan çaydanlık için çamur hazırlanması (şamot). Hazırlanan çamurun şekillendirmeye uygun bir plakaya tasarlanan ebatlarda alınması
8 Elle şekillendirme yöntemiyle yapılan çaydanlık safhalarını ortaya çıkarma
9 Şekillendirilen çaydanlığın dekoratif dokularının yapılması ve rötuşlanarak kurumaya bırakılması
10 Döküm çamurunun hazırlanması ve kullanım alanları hakkında bilgi verilmesi
11 Döküm çamurunun oksitler ile renklendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı anlatım
12 Geçmişten günümüze kullanılan dekoratif ve fonksiyonel aydınlatma birimleri hakkında bilgi toplanması, renkli ve renksiz döküm çamuru kullanarak yapılacak aydınlatma birimi tasarımı
13 Hazırlanan aydınlatma tasarımlarına uygun yöntem kullanarak çamur şekillendirilmesinin verilmesi şekillendirilen birime uygun bezemenin seçilmesi
14 Aydınlatma birimi çalışmalarının son rötuşlarının yapılması ve fırınlanması (900 °C) Bisküvi pişirimi yapılan seramiklerin sırlanması ve pişirimi (1040 °C) Elektrik aksamının yapılması
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek. 0
2 Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek. 0
3 Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek 0
4 Geleneksel sanatlarda farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek; 0
5 Farklı yüzyıllarda kullanılan süsleme unsurlarını motiflerin, tasarımların üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, farklı yüzyıllarda kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek, 0
6 Her türlü teknik bilgi ve donanımla klasik ve özgün tasarımlar ortaya koyabilecek beceriye sahip olmak, 0
7 Tasarımı uygulamak veya araştırılan konuyu sunmak için gerekli bütün teorik bilgi, çizim sistemleri ve bilgisayar programlarını bilmek, kullanabilmek ve bu konudaki yenilikleri takip edebilmek. 0
8 Konusuyla ilgili restorasyon ve konservasyon yapabilmek, 0
9 Mesleki ve etik sorumluluğa, öğrenmeyi öğrenme becerisine sahip olmak, disiplin içi ve disiplinler arası gruplarla takım çalışması yapabilmek. 0
10 Konusu ile ilgili çalışmaların, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini değerlendirebilmek için gerekli kapsamlı bilgiye, eleştirel bakışa ve yaratıcı düşünme becerisine sahip olmak. 0
11 Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
12 Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek. 0
13 Türk Kültür tarihi ve tasarım bağlantısını kurabilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 60
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 2 2
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 116    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu DERS ESNASINDA ANLATILAN NOTLAR
Diğer Kaynaklar Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları Sıdıka Sibel Sevim, “Seramik Dekorları” Adnan Turani “Sanat Terimleri Sözlüğü” Ateş Arcasoy “Seramik Teknolojisi” Faruk Şahin “Seramik Sözlüğü” Beril Anılanmert “Daha Çok Ateş” Atilla Galatalı “Toprağın ve Ateşin Ozanı” Hamiye Çolakoğlu “Toprağın Erki”
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)